top of page
download.jpg
_9788777592065.jpg
Acupuncture old book
Acupuncture close up
Traditional Chinese Medicine

 

 

DET HAR ALDRIG VÆRET LETTERE AT LÆRE

Uddannelsen byder på det lettest fordøjelige gennemarbejdede materiale med elektronisk index på alt. Det betyder, at du på et sekund kan finde frem til de emner, du søger.

Akupunkturens Historie

Historien stammer hovedsageligt fra Den Gule Kejsers klassiker (300 BC og til 200 AD), som på engelsk er en samling af to bøger og på dansk tre bøger SuWen, LingShu og NanJing skrevet af et antal forfattere, der er estimeret til ca. 20. 

 

Den Gule Kejser er oversat og udgivet på dansk i E-form (Hørlych Karlsen, 2014).

I 1971 fandt man nogle gamle Mawang-tui dokumenter dateret til 168 BC. De definerer elleve meridianer uden punkter (Jeon and Lee, 2013). Disse teorier følger langt mere Thomas Myers definition af linjer i Anatomy Trains Myers 2013), der svarer til meridianer.

Otto Bergmann (1925-2013) fra Wien var ude ti år før Thomas Myers med fascie anatomien, der forklarer muskel meridianer og meridianer udfra detaljeret anatomi.

Der er 85% sammenfald mellem fascie anatomien, som er muskel meridianerne, og meridianerne.

World Medicine formidler forståelsen for sammenhængen mellem antik akupunktur og moderne akupunktur gennem anatomi.

De tolv hovedmeridianer

Meridianlære, punktlære og punkt lokalisering.

Nutidig meridian litteratur følger beskrivelsen i LingShu, hvor man betragter meridianer som tynde tråde. Muskel meridianerne og anatomien står i kontrast til denne fortolkning, som hersker i al nugældende akupunktur litteratur.

 

World Medicine elever præsenteres for videnskabelige dokumentation af  meridianer. Det infrarøde foto af Dr. Dietrich Klinghardt illustrerer Mavemeridianen. Billedet er taget efter en nål er placeret i patientens venstre ben og viser de brede muskel meridianer som præsenteres og dokumenteres i uddannelsen.

I anatomien oplever vi at væv er forbundet med hinanden fra de inderste til yderste lag. Bindevæv og fascier forbinder indre organer med det ydre, som er muskler, led, bindevæv og hud. Meridianer optræder i par. Dette ses i praksis som fysiologiske sammenhænge. Lungemeridianen er partner med Tyktarmsmeridianen.

 

I praksis ser vi at Lungeproblemer påvirker Tyktarmsfunktionen. I fysiologien er de forbundet i hjernestammen. Hver meridian har en sidegren, som kaldes en divergent meridian, en meridian som forbinder sig til partneren. Hver meridian har også et bredere forløb i musklerne og det interesserer vi os meget for, fordi al den energi, vi skal bruge til at forbedre kroppens funktioner, mest af alt hænger fast i Muskel meridianerne.

Her illustreres på venstre billede hvorledes kineserne afbilder meridianerne.

 

Midterste illustration viser hvorledes denne model er efterlignet. Højre illustration afspejler naturvidenskaben, hvor fascier sammenbinder muskler i lange kæder, der er sammenfaldende med meridianer.

Muskel Meridianer - Myoreflex
​Hver meridian har et dybere forløb gennem specifikke muskler, som afviger fra Hoved-meridianerne. Smerter følger altid muskel-meridianerne og behandles på disse.

​World Medicine er den eneste skole i Danmark, der beskæftiger sig med muskel-meridianer og formidler indgående kendskab til sammenhænge mellem organer, muskler og smerter. Hovedmeridianerne kan ikke forklare smerter.

Yin og Yang

Der findes ingen dansk nomenklatur for begreberne Yin og Yang. De kan betragtes som komplementære eller som modsætninger. Det kommer an på betragteren! Samlet set er Yin og Yang bevægelse.

Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er medicinen om bevægelse. Hvis du ved hvordan ting bevæger sig, har du visdom!

Sygdom er, hvor den harmoniske bevægelse er ophørt, hvor samarbejdet mellem Yin og Yang er adskilt. Akupunktur er, at synkronisere bevægelse.

* Undervisningen og materialet er gennemarbejdet, konkret, konkluderende og klart.

* Vi benytter mere end sort-hvide bøger. Vi har udarbejdet spændende farve- og billedrige PowerPoints til hver lektion for at indlære faget lettere.

* Det er en stor fordel ved evt. ordblindhed.

* Al undervisningsmateriale downloades løbende og vederlagsfrit fra vores online bibliotek.

* Der er tilgang til omfattende videomateriale.

* Nedenstående sekundærlitteratur anbefales:

1/4 af uddannelsen foregår online hjemme hos dig

Al teoretisk akupunktur-undervisning findes i den mest moderne E-learn portal online. Log på E-learn når du har tid, lyt så mange gange du har lyst gennem hele uddannelsen. Alle elever komplimenterer denne model. Akupunktur-uddannelsen er også lige ved hånden – på din mobil.

A MANUAL OF ACUPUNCTURE

FORFATTER

Peter Deadman

TOUNGUE DIAGNOSIS

FORFATTER

Barbara Kirschbaum

FUNDAMENTET I KINESISK MEDICIN

FORFATTER

Nigel Ching

ANATOMY TRAINS

FORFATTER

Thomas Myers

_9780951054659.jpg
AtlChiTonDia.jpg
s-l400.jpg
51fmPz-iamL.jpg
bottom of page