top of page

Posturologi grunduddannelse København
1. Modul: 12. - 13. januar 2024

2. Modul: 7. - 8. juni 2024

•Fredage fra 10.00 – 18.00

•Lørdage fra 9.00 – 17.00

Posturologi grunduddannelse
1. Modul: 13. - 14. marts 2025

2. Modul: 2.-3. oktober 2025

•Torsdage fra 15.00 – 21.30

•Fredage fra 9.00 – 17.30

​Praktisk Posturologi med Anne Marie Bering, Danmarks ældste Posturolog fra 1999!

Lær at regulere kroppens holdning

Du modtager gennemarbejdet materiale - Fem E-learn lektioner

40 face-to-face lektioner

Hands on - Mange gentagelser.  

Modul 1-2 er forskellige og i forlængelse af hinanden.

KURSUSPLAN:

Alle posturologiske behandlingsmetoder demonstreres på klienter og deltagere og gentages mange gange.

Langt de fleste holdningsanomalier kan korrigeres.

 • Posturologiske strategier: Posturologiske input, der informerer hjernen om hvor kroppen befinder sig i rum. Posturologiske output, der informerer kroppens muskler om tonus.

 • Det motoriske hierarki: Associative cortex, primære sensomotoriske system, bevægelse.

 • Somatosensoriske systemer: Exteroceptiv integration. A. Protopatisk sensibilitet. B. Epikritisk sensibilitet. Proprioceptiv kontrol. Proprioceptiv kompensation. Enteroceptiv integration.

 • Orientering i rum.

 • Stabilisering i rum.

 • Dysreguleret proprioception.

 • Visuel, vestibulær kontrol.

 • Generelle posturologiske tests.

 • Posturologisk modning.

 • Behandling af Posturologisk betingede smerter, stillings forstyrrelser, kongnitive forstyrrelser.

 • Beløbet dækker undervisning, materiale og forplejning.

 • Overnatning kan finde sted på vor klinik, for 100,- kr. pr nat.

 • Indbetaling af kursusgebyr på 3500,- kr. pr. modul.

POSTUROLOGI

Trods en kompleks neurologisk styring, hviler Posturologi på en meget enkel strategi, nemlig at organisere kroppens tyngdepunkt midt mellem fødderne, samt at sætte mindst mulig energi i anvendelse ved den stående stilling eller ved bevægelse.

 

Den multiplekse aktivitet i nervesystemet, hvis resultat er kropsstillingen, er en af de sidst erhvervede funktioner, som er meget mindre moden end andre fysiologiske funktioner.

 

Derfor er evnen til at stå oprejst mere sårbar, hvilket forklarer den høje frekvens af dysfunktioner.

Posturologiske forstyrrelser udgør smerter i bevægeapparatet, instabilitet, indlæringsproblemer og kognitive forstyrrelser.

Posturologi – den indre GPS - Orientering og stabilisering i rum.

Posturologi er et koncept hvor flere videnskaber løber sammen.

Posturologien udgør et farvel til adskillige uforklarlige symptomer og fremkalder med sin metode et nyt billede af sundhed og sygdom, hvor resultaterne indstifter et nyt paradigme.

 

Klienter undersøges i stående stilling. Med et kort posturologisk blik kan konstateres, om klienten står afslappet oprejst ved at være posturologisk balanceret eller skæv.

Fem E-learn lektioner, 20 lektioner.

 • Forståelse for hvorledes mennesket stabiliserer rummet og sig selv i rummet.

 • Forståelse for tungens andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.

 • Forståelse for kæbens andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.

 • Forståelse for traumers andel i det posturologiske system.

 • Forståelse for hudens andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.

 • Forståelse for musklernes andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.

 • Forståelse for føddernes (og fodtøjs) andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.

 • Forståelse for øjnenes komplekse andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.

 • Færdigheder i at rekonstruere hele det posturologiske system og derved genoprette den optimale stilling via 1. neurologiske baner gennem øre-akupunktur, 2. motoriske baner gennem akupressur og genoptræning 3. fodregulering gennem posturologiske såler.

bottom of page