top of page

Psykotraumatologi 

Sproget har ingen tilgang til det niveau, hvor traumer ligger. 

 

Vi tilbyder tre metoder til at nå ind til traumet og regulere det.

Vi anvender Traume-baseret tilgang (TBT), hvor ingen re-traumatiseres.

 

Traumeregulering gennem farveterapi på huden, gennem øjne og ører.

16. juni 2023 fra 18.00 - 21.00

17. juni 2023 fra 9.00 - 18.00 

18. juni 2023 fra 9.00 - 16.00

Sted: World Medicine København

Traumeregulering gennem det limbiske område, der fremtræder på det ydre øre som en direkte reguleringszone.

2. februar 2024 fra 18.30 - 21.30 

3. februar 2024 fra 9.00 - 17.00

4. februar 2024 fra 9.00 - 16.00

Sted: Ny Energi Holstebro

Psykomotorisk rekonstruktion - Manuel traumeregulering

10. maj 2024 fra 18.00 - 21.30

11. maj 2024 fra 9.00 - 17.00

12. maj 2024 fra 9.00 - 16.00

Sted: World Medicine København

Dentist Erik Trondheim Norway: 

"Experiencing Finn bursting into the emotions and come out in peace on the other side by trauma regulation is some of the greatest I have experienced."

IMG_5396.jpeg
Traumeregulering gennem det limbiske område på det ydre øre

På øret er en direkte mulighed for at regulere det limbiske hjerneområde, fordi øret afspejler hjernen. En kraftfuld reguleringsmetode af den limbiske hjerne er gennem den mindste kvante, der findes i fysikkens verden, fotonet. Fotoner er lys og den mindste mængde energi, der kan regulere. Grundet til at den mindste mængde kan igangsætte den kraftigste regulering skyldes, at hjernen kender lys, påvirkes af lys og muligvis er udviklet af lys, da frekvenserne i lys også er hjernens frekvenser. Dette udnyttes i traumeregulering.

Metoden Dynamic Ear-acupuncture supported Trauma Regulation (DESTaR) og er blevet præsenteret henholdsvis på:

 • Syddansk Universitet, Pre-Conference Workshop XV Conference of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), 2017

 • 4th Annual World Congress of Biomedical Engineering (BIT) ”Xian, China, 2017  

 • Sigmund Freud's University of Vienna, 2017.

 

Vester og Bering (2019) gennemførte en pilotundersøgelse af PTSD-diagnosticerede klienter med metoden DESTaR, som præsenteres på modulet  Traumeregulering med øreakupunktur. Kähler et. al (2020) foreslår DESTaR som behandling af stress og frygt i coronakrisen.

Program

 • Chok, traume, PTSD, komplex PTSD

 • At kombinere øreakupunktur med evidensbaserede guidelines

 • Stabilisering af klienten inden behandling påbegyndes

 • Eksponering af traumet

 • Integration af den nye grundfølelse/kropsfornemmelse

 • Fra deaktivering til aktivering af hippokampus og præfrontale cortex

 • Udarbejdning af traumebiografi

 • Indextraumatisering

 • Udarbejdning af traumekompensatorisk skema

 • Udarbejdning af traumeskema

 • Teknikker til ophør af dissociation

 • Peritraumatiske reaktioner

 • Traumedynamik

 • Smertemønstre (alle traumatiserede har smerter)

 • Praktik med mange gentagelser

Traumemodulerne kan tages uafhængige af hinanden

Tilmeld dig det modul, du ønsker.

Psykomotorisk rekonstruktion -
Manuel traumeregulering
 gennem "Hands on"

Musklerne er det eneste væv i kroppen, som har evnen til at trække sig sammen og reagere på fare. Ved fare, trussel eller traume trækkes kroppen reflektorisk mod fostertilstand og derved beskyttes personens indre organer og hjernen. Musklerne kan stivne i denne tilstand og derved forblive i en kronisk beskyttelse. Således bærer musklerne en hukommelse, efter at personen har oplevet fare. Når musklerne tages ud af denne sammentrækning i retning af fosterstilling opløses oplevelsen af at være i fare.

Program for modulet Psykomotorisk Rekonstruktion gennem "Hands on":

 • Regulering af det neuromuskulære system

 • Regulering af hjernens netværk

 • Krop, sind, psyke, stofskifte og mitokondrier

 • Stress-relaterede muskelmønstre

 • Nøglepunkter - hemmelige punkter

 • Vegetative Reguleringspunkter i musklerne.

 • Neurobiologi & Disconnected syndrom

 • Tre smertetyper, tre reguleringsmetoder

 • Casestudier

 • "Hands on" hele vejen igennem modulet

Traumeregulering gennem farveterapi på huden, gennem øjnene og via det limbiske område på det ydre øre.
 • Lysbehandling på øret til traumebehandling

 • Traumets konsekvenser

 • Reaktioner umiddelbart efter hændelsen

 • Langsigtede reaktioner

 • Hvor er traumet lagret i hjernen?

 • Regulering af Amygdala

 • Limbisk områderegulering

 • Højre hjernehalvdel gemmer traumer

 • Følsomhed overfor negative minder

 • Chromo Auricular Treatment (CAT)

 • Mindst 20 gentagelser

 • Muligt for alle at lære på modulet

 • Terapibriller

Fordele ved at lære psykotraumatologi

På hvert psykotrauma modul erhverves kompetencer i at håndtere traumer i et livshistorisk perspektiv og finde tilbage til klientens indekstraume, som kickstarter en traumereaktion og som alle traumer efterfølgende støder ind i. Deltagere lærer at kortlægge klientens ætiologiske, kompensatoriske og reparative teori. Herefter foretages en traumebehandling, der kan opløse indextraumet og derved hele klientens traumereaktion og traumehistorie. Klienten ville kunne huske traumet ligeså så godt som før behandlingen, men traumebehandlingen er først færdig, når klienten ingen fysisk eller emotionel reaktion har, på hukommelsen for traumet eller det billedet klienten ser for sit indre blik af traumet.

 

Traumesymptomer opstår imellem traumeoplevelsen og kompensationen for at traumet skal gentage sig. Kortlægning af ovenstående muliggør målrettet traumebehandling og beskyttelse mod re-traumatisering.

Traumebehandlinger gentages meget få gange. Med en eller flere af ovenstående metoder ydes aldrig mere end fem behandlinger.

Modulerne kan erhverves uafhængigt af hinanden.

Benefits from studying Psychotraumatology

On each psychotrauma module, competences are acquired in dealing with trauma in a life-historical perspective and finding the client's index trauma, which kickstarts a trauma reaction and which all traumas subsequently bump into. Participants learn to map the client's a) etiological, b) compensatory and c) reparative theory. A trauma treatment is then carried out, which can dissolve the index trauma and thereby the client's entire trauma reaction and trauma history. The client would be able to remember the trauma as well as before the treatment, but the trauma treatment is only complete when the client has no reaction to this memory.

Trauma symptoms occur between the trauma experience and the compensation for the trauma to repeat itself. Mapping the above enables targeted trauma treatment and protection against re-traumatisation.

Trauma treatments are repeated very few times. With one or more of the above methods, never more than five treatments are given.

The modules can be acquired independently of each other.

bottom of page