top of page

Etiske retningslinjer

Formalia for uddannelsen

 1. Den studerende tilmelder sig telefoniske eller skriftligt. Der indgås aftale om betaling af depositum på 10.000, samt resten af uddannelsens rater, hvorefter E-learn åbnes.  

 2. Den studerende oplyses om datoer for fremmøde og om studiegrupper på tværs af hold.

Trygge rammer

 1. Skolen sikrer trygge og lærende rammer i alle henseender.​

 2. Studerende og undervisere udviser respekt for hinanden, forståelse for individuelle grænser i sociale og fysiske sammenhænge. 

 3. Skolen sikrer et optimalt miljø for fysiske rammer, yderst kompetente og velkvalificerede undervisere, et gennemarbejdet undervisningsmateriale og undervisningsplan.

Patientsikkerhed

 1. Skolen følge de hygiejnemæssige krav jf. PA’s etiske retningslinjer om hygiejne herunder håndtering af sterile nåle.

 2. Nåleindstik må udføres af studerende selvstændigt uden for skolens rammer, når skolens undervisere har givet godkendelse.

 3. Den studerende overholder bekendtgørelsen om, at der ikke må foretages nåleakupunktur i brystkasseområdet, før et lovkrævet kursus er gennemført.

 4. Skolelederen sikrer, at undervisere på skolen har gennemført ovenstående kursus i nåleindstik, før denne underviser i nåleindstik i brystkasseområdet.

 5. Autorisationsloven overholdes.

Tavshedspligt

 1. Den studerende har fuld tavshedspligt i alle de private forhold under og efter studiet. Dette gælder i forhold til medstuderende, underviserne, klienter på skolen eller i privat regi.

 2. Skolens undervisere og skoleleder har tavshedspligt omkring alle studerendes og klienters private forhold.

 3. Skolens ledelse administration, studerende og undervisere overholder persondataforordningen (GDPR).

 4. Der må udelukkende tages billeder samt videooptages under undervisningen efter indhentelse af udtrykkeligt samtykke fra alle involverede parter, hvilket gælder for såvel studerende, underviserne samt øvrige personer, der måtte være til stede.

 5. Skolen tegner en ansvarsforsikring på alle skolens studerende som dækker ved studerendes evt. skadevold mod enten hinanden eller mod klienter. i skoleregi, men ikke hjemme hos den studerende.

 6. Den studerende kontakter skolens leder og informere om hændelsen.

Markedsføring og udtalelser

 1. Den studerende kan markedsføre sig studerende under studiet. 

 2. Den studerende indhenter tilladelse til evt. anvendelse af skolens materialer eller billeder til privat markedsføring og overholder ”Lov om markedsføring af sundhedsydelser”.

Ansvar for overholdelse af skolens etiske retningslinjer

 1. Skolens leder er sikrer, at etiske retningslinjer implementeres på skolen, og at skolens undervisere og studerende er bekendt med disse.

 2. Skolens leder er ansvarlig for evaluering jf. skolens etiske retningslinjer.

 3. Studerende og/eller undervisere kan indgive klage eller bekymring til skolens leder, hvis der erhverves kendskab til manglende overholdelse af skolens etiske retningslinjer inden for et eller flere områder.

 4. Skolens ledelse er forpligtet til at iværksætte de fornødne tiltag, som en anmeldt bekymring eller klage måtte give anledning til, for at sikre de etiske retningslinjer overholdes, eller håndteres på en forsvarlig måde.

 5. I yderste konsekvens og kun i det omfang skolens ledelse ikke har iværksat de fornødne tiltag på baggrund af den indgivne klage eller en bekymring inden for en rimelig tid, kan formanden for Praktiserende Akupunktører kontaktes. Praktiserende Akupunktører kan ikke behandle en henvendelse, der foregår anonymt, og ej heller hvis skolens leder ikke er orienteret.

 

Deltagelse og betaling af uddannelsen

1. Skolens leder sikrer, at enhver elev får alle moduler. Hvis ikke man kan deltage på et modul, bevilges det på et andet hold.

2. Skolens leder sikrer, at uddannelsen er betalt inden man tilldeles uddannelsebevis eller tilmelder sig PA-eksamen, således at alle studernede behandles ens. Betalte rater returneres ikke, fordi hver studerende udgør en del af et hold.

3. Skolens leder sikrer, at den studerende får eksamensbevis efter endt eksamen. 

 

Venlig hilsen fra

Anne Marie Bering

tlf 2020 8301

bottom of page