top of page

POSTUROLOGI

Posturologi er læren om menneskets postur, positur, position eller stilling i rummet og evnen til at stabilisere rummet.

Trods en kompleks neurologisk styring, hviler Posturologi på en meget enkel strategi, nemlig at organisere kroppens tyngdepunkt midt mellem fødderne, samt at sætte mindst mulig energi i anvendelse ved den stående stilling eller ved bevægelse.

 

Den multiplekse aktivitet i nervesystemet, hvis resultat er kropsstillingen, er en af de sidst erhvervede funktioner, som er meget mindre moden end andre fysiologiske funktioner, da den ikke er udviklet ved fødslen, men udvikler sig igennem 13 år.

 

Derfor er evnen til at stå oprejst mere sårbar, hvilket forklarer den høje frekvens af dysfunktioner.

Posturologiske forstyrrelser udgør smerter i bevægeapparatet, instabilitet, indlæringsproblemer og kognitive forstyrrelser. 

Emotioner og motoriske programmer er linket sammen i hjernen.

bottom of page