top of page
IMG_0913.jpeg

MYOREFLEX

Myoreflexterapien er en intelligent regulering af mangfoldige musklefunktioner.

Myoreflexterapi er grundlagt af dr. Kurt Mosetter, Konstanz Tyskland.

Myo er det græske ord for muskel. Refleks er en ufrivillig respons, som her referer til en respons mellem muskler, som arbejder sammen. Dette samarbejde er meget interessant og grundlaget for Myoreflexterapi!

Muskler hænger sammen i lange kæder og på samme måde som meridianbanerne beskrevet af Kineserne. Der har dog aldrig været bevis for meridianbanerne, før den amerikanske læge og anatomiker Thomas Meyers i halvfemserne opdagede, at muskelhinderne hænger sammen i lange kæder fra top til tå og er organiseret på samme måde som meridianbanerne med 88% sammenfald.

 

En meridianbane, kan også kaldes en muskelmeridian, fordi det er et forløb af muskler, eller dele af muskler, og ikke et forløb så smalt som en sytråd. Muskelmeridianen udgøres af muskler og de hinder, der omgiver musklerne. Meridianer er blot anatomi.

Muskelhinderne er anlagt allerede i 6. fosteruge, inden muskler, knogler eller organer er anlagt, fordi muskler knogler og organer anlægges efter hinderne er anlagt og fylder hinderne eller poserne ud.

 

Hinderne slynger sig fra top til tå, helt på samme måde som kroppen bevæger sig eller snor sig omkring kroppens midterakse f.eks. ved gang. Inden mennesket kan stå eller gå, eller har været i lodret position, anlægges de hinder, der nogle uger senere fyldes ud med muskler og knogler på en sådan måde, at musklerne kan stabilisere mennesket i lodret position og meget mere end det.

 

Muskelkæderne (meridianerne) følger bevægelsesretninger. Da hinderne, som omgiver organerne, hænger sammen med hinderne der omgiver musklerne, kan man nu se logikken i meridiansystemet, som jo er et sammenhængende system mellem de indre organer og musklerne. Derfor er det jo naturligt, at Levermeridianen har et ydre forløb i muskler og et indre forløb i bl.a. Leveren og at funktionen begge steder influerer på hinanden. Dette er fysiologi, på grundlag af anatomi.

Muskelkæderne er et flerdimensionelt koncept, der arbejder med hele muskel-sene-nerve og organsystemet, hvor musklerne mere end andre strukturer i kroppen afslører neurofysiologiske og neuropsykologiske dysfunktioner, fordi musklerne er det eneste væv, som kan trække sig sammen. Denne sammentrækning sker ved alle former for reaktioner herunder de emotionelle. Musklerne bærer megen livshistorie. 

Myoreflexterapien er en moderne form for akupressur, hvor man trykker på musklernes tilhæftninger på knoglerne, fordi der i muskeltilhæftningerne er specielle celler (golgiceller), der refererer til rygmarven om, hvor stram en musklen er. Trykket i disse celler  fortolkes af nervesystemet, som om musklen er ved at blive revet af knoglen, derfor afspændes mukslerne centralt fra. Når centralnervesystemet regulerer, reguleres ikke kun en muskel eller muskelkæde, men også dennes antagonist. Myoreflexterapi aktiverer en systemisk fundamental regulering, som arbejder længe efter behandlingen er afsluttet. Myoreflexterapi er den intelligente regulering af alt hvad musklerne står for. 

Myoreflexterapi beskæftiger sig ikke med Triggerpunkter på musklens bug eller lokale smerter, men med et systemisk regulering der foretages langt væk fra smerterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk Myoreflex terapi

  • “Hænderne på” for at inducere selvregulering i det autonome nervesystem og neuromuskulær synkronisering. 

  • Hvert lag i musklerne berøres, stabiliseres og integreres i kropsforståelse.

  • Regulering i Vagus-nerve-netværket genvinder opfattelsen fra den motorisk-sensoriske side. 

  • Simuleret og stimuleret motor-neuro-mønster frigør årsager til smerter indefra. Når terapeuten går små trin sammen med klienten inden for klientens rytme, kan historierne om klientens biografi integreres.

bottom of page