top of page

 

Modulplan for Akupunkturuddannelsen

Holstebro

Ny Energi, Sønderlandsgade 19, 7500 Holstebro

Posturologi København

Modul 1:

12. - 13. januar 2024

Psykotraumatologi Holstebro

2.02. kl18.30 - 4.02. kl. 16.00

Kinesisk Akupunktur OPSTART

23. - 24. maj 2024

 

Praktisk Posturologi København

7. - 8. juni 2024

Kinesisk Akupunktur

13. - 14. juni 2024

Kinesisk Akupunktur

5. - 6. september 2024

 

Øreakupunktur grundmodul 1

19. - 20. september

Kinesisk Akupunktur

31. oktober - 1. november 2024

 

Øreakupunktur grundmodul 2

21. - 22. November 24

Kinesisk Akupunktur

2. - 3. Januar 2025

Kinesisk Akupunktur

31.januar - 1. februar 2025

Kinesisk Akupunktur

6. - 7. marts 2025

Kinesisk Akupunktur

3. - 4. april 2025

Øreakupunktur grundmodul 3

2. - 3. maj 2025

Kinesisk Akupunktur

19. - 20. juni 2025

'

Kinesisk Akupunktur

4. - 5. September 2025

Muskelmeridianer 1

25. - 26. september 2025

Muskelmeridianer 2

20. - 21. november 2025

Skriftlig opgave

30 timers klinikprak 

Eksamen

25. Oktober 2025 eller 27. maj 2026

Alle består, det er mit ansvar

Hjertelig velkommen fra Anne Marie

bottom of page