top of page

Modulplan for Øreakupunktur

Grunduddannelsen

Modul 1

 • Ørets anatomi i 2D

 • Ørets anatomi i 3D. De anatomiske områder tegnes ind på et øre. Eventuelle småfejl justeres, så alle kan orientere sig korrekt på ørets kuperede terræn.

 • Ørets udvikling lineært med fosterstadiet.

 • Kimbladene og deres korrespondance med ørets anatomi og fysiologi.

 • Hvad betyder ørets form?

 • Øreakupunkturens historie.

 • Behandling på forsiden kontra bagsiden af øret.

 • Hvad er et øre-akupunkturpunkt?

 • Biopsi af et øre-akupunkturpunkt.

 • Detektion af relevante punkter med elektrisk punktsøger.

 • Detektion af relevante punkter med trykpen.

 • Behandling af punkter med tryk, nål, strøm.

 • De indre organers afbildning og behandling på øret. Det indre kimblad, Endoderm.

 • Fordøjelseskanalens afbildning og behandling på øret.

 • Muskler og skelettets afbildning og behandling på øret. Midterste kimblad, Mesoderm.

 • Rygsøjlens afbildning på øret, afbildning af hver ryghvirvel

 • Dermatomer tilsvarende spinalnervernes afbildning på øret.

 • De genitale organers afbildning og behandling på øret.

 • Nervesystemets afbildning og behandling på øret. Ydre kimblad, ektoderm.

 • Hormonkirtlers afbildning og behandling på øret.

 • Behandlingsprotokol til central proprioceptiv regulering af M. Marignan.

 • Behandlingsprotokol til central proprioceptiv regulering af R. Bering.

 • Angst og traumebehandling. Protokol af henholdsvis D. Asis og AM Bering.

 

Modul 2

Teori

 • Reflex Auriculo-Cardiac (RAC)

 • Vascular Autonomy Signal (VAS).

 • Dynamisk pulsdiagnose.

 • Kinesernes statiske pulsdiagnose.

 • Kinesernes, de første til at beskrive af VAS.

 • Positiv stærk VAS. Positiv svag VAS.

 • Homunculus afbildet i fire faser. Fire somatotopiske organisationer på øret

 • Fasernes cerebrale anatomi og fysiologi.

 • Fasernes embryologiske udvikling og sammenhæng med kimbladene.

 • Homologe punkter.

 • Peri-Auriculare punkter.

 • Patologiske punkters geometriske hierarki.

 

Demonstration & Praktik

 • Påvisning af ørepunkter gennem VAS.

 • Monitorering af punktstimulation gennem VAS.

 • Status på punkters fysiologi og patologi i Auriculoterapi termer vurderet gennem VAS.

 

Premiere

 • 6 trin til at udrede et patologisk punkt.

 • 6 trin til at frasortere mindre vigtige punkter.

 • Patologiske punkters hierarki.

 • Punkter der afspejler akut funktionel patologi vurderet gennem VAS.

 • Punkter der afspejler kronisk funktionel patologi vurderet gennem VAS.

 • Punkter der afspejler kronisk mekanisk patologi vurderet gennem VAS.

 • Punkter der afspejler mekanisk læsion vurderet gennem VAS.

 • Punkter versus Zoner.

 • Stimulation af punkter versus zoner.

 

Kliniske cases

 •  Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

 • Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

 • Færdigheder i at anvende 8 forskellige punkttyper

 • Kompetencer i at diagnosticere, intervenere og monitorere intervention og status efter intervention gennem VAS.

 • Kompetencer i at vurdere graden af patologi.

Modul 3

 • Teori

 • Frekvenser.

 • Bølgelængder.

 • Frekvenser som lys, lyd og farver.

 • Frekvensers fysiologi som lys, lyd og farver.

 • Synligt lys og ikke synligt lys.

 • Lys bøjer ikke lige meget i farveskalaen.

 • Hvidt lys som samlet enhed er ukendt for kroppen.

 • Isaac Newton (1642-1727): Lys er små partikler.

 • Christiaan Huygens (1629-1695): Lys er bølger.

 • Albert Einstein (1879 – 1955): Lys er både bølger og partikler (fotoner, lyskvanter).

 • Ole Rømer (1644-1710): Lys har en endelig hastighed.

 • Nogier-frekvenser A, B, C, D, E, F, G.

 • Frekvensers ørezone og nerve innervation.

 • Frekvensens ankomst i evolutionen.

 • Frekvensers plads i embryologien.

 • Frekvensers kropszone.

 • Frekvensers fysiologi.

 • Frekvensers patologi.

 • Kammertonen.

 • Fysiologiske frekvenser.

 • Nogier-frekvenser og klaverpartituret. Hele toner og halvtoner.

 • Nogier-frekvensers hierarki.

 • Nogier-frekvenser på kropsoverfladen og på øret.

 • ”Parasitfrekvenser” – Patologiske frekvenser.

 • Nogier-frekvensers matematiske afvigelser og klaverpartituret.

 • Nogier-frekvensers matematiske afvigelser ligefrem proportionalt med specifikke patologier.

 • Detektion af fysiologiske og patologiske frekvenser gennem Premio40.

 • Stimulation med Nogier-frekvenser gennem Premio40 som intervention.

 

Demonstration og praktik

 • Reaktive zoner og passive zoner.

 • Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i diagnose.

 • Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i regulationsmedicin.

 • Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i efterkontrol af behandling.

 • Paul Nogiers tre-trins-metode til at definere det svageste led.

 • Trin 1. Symptom-punkt.

 • Trin 2. Mellemliggende punkt.

 • Trin 3. Kausale punkt.

 • Ætiologiske forbindelse mellem trin 1, 2, 3.

 • Harmoniske frekvenser.

 

Premiere

 • Regulering og efterkontrol af det kausale punkt.

 • Auriculoterapeutisk vurdering af det svageste led, vurdering af graden af patologi.

 • Vurdering af prognose gennem det svageste led.

 • Resonans mellem intrinsiske frekvenser (kroppens frekvens system) og extrinsiske frekvenser (frekvenser i lyd, lys og farver).

Kliniske cases

 • Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

 • Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

 • Færdigheder i at undersøge, udrede og regulere det kausale punkt og kontrollere effekten af reguleringen med Nogier-frekvenser.

 • Kompetencer i at placere relevansen og behandlingsmulighederne af de diagnostiske fund og udrede en retrospektiv ætiologi ud fra de diagnostiske fund på øret.

bottom of page