top of page

 

Modulplan for Øreakupunktur Ekspertuddannelsen

Modul 1

Ørets anatomi og fysiologi

 

Teori

Historisk baggrund.

MD Paul Nogier (1908 – 1996) 

Paul Nogier: Øret er en ekspression af hjernen.

MD Paul Nogiers spæde opdagelse i 50érne og udviklingen af Auriculoterapi gennem tre dekader fra 50érne – 70érne.

Auriculoterapi, den franske skole versus Kinesisk øreakupunktur. To metoder, to verdensdele, lighedspunkter og kontraster.

Auriculoterapi som regulationsmedicin i et moderne sundhedssystem.

Auriculoterapi som selvstændig beskæftigelse eller som ansat.

Muligheder for klinikdrift i Danmark.

Tværfaglig integration af Auricular Therapy - Øreakupunktur.

 

Ørets embryologi, anatomi og fysiologi

Ørets embryologiske udvikling.

De embryologiske kimblades repræsentation på det ydre øre.

Ørets komplekse nerveforsyning.

Den makroskopiske anatomi.

Den mikroskopiske anatomi.

Ørets fysiologi.

 

Premiere

Den funktionelle anatomi af det akustiske system.

Det autonome nervesystem og øret.

Mennesket i øret, homunculus, ny præsentation.

Homunculus andel i at orientere om generel kropsbevidsthed gennem interaktion med lyde fra omverdenen.

Homunculus på hænder og fødder identisk med homunculus på øret.

Homunculus på øret, hænder, fødders samlede andel i orientering om og tolkning af rumlighed og kropsbevidsthed.

Homunculus på øret giver mulighed for diagnose, intervention og status efter intervention.

Gennem homunculus på øret ser man direkte ind i hjernen!

Gennem homunculus på øret kan netværk i hjernen reguleres.

 

Demonstration & praktik

Mennesket præsenteret på øret: Den somatotopiske organisation på øret.

To punkttyper på øret.

Fysiologien gennem to punkttyper.

Registrering af fysiologiske versus patologiske punkter på øret.

Registrering af patologiske punkter med trykpen.

Registrering af patologiske punkter med Premio20.

Registrering af patologiske og divergente punkter på øret.

Præsentation af validerede punktsøgere.

Lokalisering af endodermiske organer.

Lokalisering af mesodermiske repræsentationer.

Lokalisering af ektodermiske områder og deres funktioner.

Behandlingsmuligheder på øret.

Anvendelse af nåle, magneter og elektrisk stimulation på øret.

Formidling af foreløbige behandlingsmuligheder og interventioner overfor klienter.

 

Kliniske cases

Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Supervision 

Individuel defineret plan for målrettet klinikdrift med Auricular Therapy – Øreakupunktur

 

Learning outcome

Studerende kan gennemføre en auriculoterapeutisk regulering med optimal præcision.

Studerende har viden om Auriculoterapiens oprindelse, historie potentiale og placering i sundhedssystemet og i den studerendes egen klinik.

Studerende kan orientere sig på ørets somatotopiske organisation på baggrund af den embryologiske, anatomiske og fysiologiske organisation.

Færdigheder i Auriculoterapeutiske begreber.

Modul 2

Otte Auriculare punkttyper &

det Vaskulære Autonome Signal (VAS)

 

Teori

Reflex Auriculo-Cardiac (RAC)

Vascular Autonomy Signal (VAS).

Dynamisk pulsdiagnose.

Kinesernes statiske pulsdiagnose.

Kinesernes, de første til at beskrive af VAS.

Positiv stærk VAS. Positiv svag VAS.

Homunculus afbildet i fire faser. Fire somatotopiske organisationer på øret

Fasernes cerebrale anatomi og fysiologi.

Fasernes embryologiske udvikling og sammenhæng med kimbladene.

Homologe punkter.

Peri-Auriculare punkter.

Patologiske punkters geometriske hierarki.

 

Demonstration & Praktik

Påvisning af ørepunkter gennem VAS.

Monitorering af punktstimulation gennem VAS.

Status på punkters fysiologi og patologi i Auriculoterapi termer vurderet gennem VAS.

 

Premiere

6 trin til at udrede et patologisk punkt.

6 trin til at frasortere mindre vigtige punkter.

Patologiske punkters hierarki.

Punkter der afspejler akut funktionel patologi vurderet gennem VAS.

Punkter der afspejler kronisk funktionel patologi vurderet gennem VAS.

Punkter der afspejler kronisk mekanisk patologi vurderet gennem VAS.

Punkter der afspejler mekanisk læsion vurderet gennem VAS.

Punkter versus Zoner.

Stimulation af punkter versus zoner.

 

Kliniske cases

 Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at anvende 8 forskellige punkttyper

Kompetencer i at diagnosticere, intervenere og monitorere intervention og status efter intervention gennem VAS.

Kompetencer i at vurdere graden af patologi.

Modul 3

Auriculoterapeutiske protokoller

 

Teori

Kliniske studier i Auriculoterapi.

Protokol til central regulering af proprioceptive informationer af MD. M. Marignan.

 

Demonstration og praktik af protokoller

Hormonsystem

Menstruation

Stofskifte

Hudsygdomme

Fordøjelse

Afhængighed af substanser.

Sindslidelser

Angst

Generaliseret angst

Søvnproblemer

Depression

Smertebehandling

 

Premiere

Modificeret protokol til central regulering af proprioceptive informationer af prof. R. Bering.

Differentiering mellem muskel-skeletsmerter, nociceptive smerter og dissociative smerter.

Auriculoterapeutisk regulering af muskel-skeletsmerter, nociceptive smerter og dissociative smerter.

Det proprioceptive system. Neuronatomi og fysiologi, baner og netværk i hjernen.

 

Kliniske cases

 Klientdemonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at anvende Auriculoterapeutisk protokoller.

Færdigheder i at praktisere central regulering af proprioceptive informationer gennem Auricular Therapy – Øreakupunktur.

Modul 4

Nogier-frekvenser

 

Teori

Frekvenser.

Bølgelængder.

Frekvenser som lys, lyd og farver.

Frekvensers fysiologi som lys, lyd og farver.

Synligt lys og ikke synligt lys.

Lys bøjer ikke lige meget i farveskalaen.

Hvidt lys som samlet enhed er ukendt for kroppen.

Isaac Newton (1642-1727): Lys er små partikler.

Christiaan Huygens (1629-1695): Lys er bølger.

Albert Einstein (1879 – 1955): Lys er både bølger og partikler (fotoner, lyskvanter).

Ole Rømer (1644-1710): Lys har en endelig hastighed.

Nogier-frekvenser A, B, C, D, E, F, G.

Frekvensers ørezone og nerve innervation.

Frekvensens ankomst i evolutionen.

Frekvensers plads i embryologien.

Frekvensers kropszone.

Frekvensers fysiologi.

Frekvensers patologi.

Kammertonen.

Fysiologiske frekvenser.

Nogier-frekvenser og klaverpartituret. Hele toner og halvtoner.

Nogier-frekvensers hierarki.

Nogier-frekvenser på kropsoverfladen og på øret.

”Parasitfrekvenser” – Patologiske frekvenser.

Nogier-frekvensers matematiske afvigelser og klaverpartituret.

Nogier-frekvensers matematiske afvigelser ligefrem proportionalt med specifikke patologier.

Detektion af fysiologiske og patologiske frekvenser gennem Premio40.

Stimulation med Nogier-frekvenser gennem Premio40 som intervention.

 

Demonstration og praktik

Reaktive zoner og passive zoner.

Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i diagnose.

Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i regulationsmedicin.

Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i efterkontrol af behandling.

Paul Nogiers tre-trins-metode til at definere det svageste led.

Trin 1. Symptom-punkt.

Trin 2. Mellemliggende punkt.

Trin 3. Kausale punkt.

Ætiologiske forbindelse mellem trin 1, 2, 3.

Harmoniske frekvenser.

 

Premiere

Regulering og efterkontrol af det kausale punkt.

Auriculoterapeutisk vurdering af det svageste led, vurdering af graden af patologi.

Vurdering af prognose gennem det svageste led.

Resonans mellem intrinsiske frekvenser (kroppens frekvens system) og extrinsiske frekvenser (frekvenser i lyd, lys og farver).

 

Kliniske cases

Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at undersøge, udrede og regulere det kausale punkt og kontrollere effekten af reguleringen med Nogier-frekvenser.

Kompetencer i at placere relevansen og behandlingsmulighederne af de diagnostiske fund og udrede en retrospektiv ætiologi ud fra de diagnostiske fund på øret.

Modul 5

Lateralitet & N Vagus stimulation

 

Teori

Symmetri og lateralitet.

Kropslig lateralitet. Vurdering, betydning.

Cerebral lateralitet. Vurdering, betydning.

Funktionel asymmetri.

Frekvens D, HF, BF

Frekvens L.

”Parasitfrekvenser”

 

Demonstration og praktik

Lateralitets-undersøgelse.

Mangfoldige tilgange til regulering af lateralitet.

Kliniske eksempler på lateralitets-regulering.

Lateralitets-regulering gennem repræsentation af corpus Callosum på øret.

Lateralitets-regulering gennem regulering af samsyn på øret.

Lateralitets-regulering gennem stimulation af leveren. Liver-brain-axis.

Kontrol af lateralitets-regulering.

 

Premiere

Homologe punkter integreret i regulering af lateralitet.

To hyppige terapiforhindringer for regulering af lateralitet.

N. Vagus.

N. Vagus kontakt med kropsoverfladen på det ydre øre.

Interventionsmuligheder gennem N Vagus kontakt med det ydre øre.

Elektrisk stimulation og intervention med nåle direkte i N Vagus på øret.

Kliniske studier med effekten af N Vagus stimulation på øret.

Leverudrensning, opgradering af eventuelt forskudte levertal.

 

Kliniske cases

Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at vurdere lateralitet og regulere lateralitetsforstyrrelser.

Færdigheder i at stimulere N. Vagus med nåle og elektrisk stimulation.

Modul 6

Auriculoterapeutisk tilgang med

farvet lys

 

Teori

Fysikkens grundlag for lys.

Rene farver

Sekundære farver

Blandede farver.

Hudens fotosensibilitet.

Huden som prisme for lys og farver.

Hudens fragmentering af lys i farver.

Punkters fragmentering af lys i farver.

Applikation af farver på øre-punkter som diagnosemetode og regulationsmedicin.

Kliniske studier med effekt af stimulation med farvet lys på øret.

Pioner I farveterapi Prof. Pierre Magnin.

Pioner I Chromo Auricular terapi (CAT) i traume regulering MD Daniel Asis.

Dynamic Ear-acupuncture supported trauma regulation (DESTaR) Vester & Bering.

 

Demonstration og praktik

Fotogrammet.

Rene farver.

Sekundære farver.

Blandede farver.

Farves generelle egenskaber i kromatisk spektrum.

Farvers individuelle egenskaber.

Generel chromo-sensibilitet.

Individuel chromo-sensibilitet.

Reaktiv versus passiv reaktion i ørepunkt, ørezone eller i kropsvæv.

Undersøgelse af patologiske punkters reaktion på farver med Premio40.

Auricular applikation med farver med Premio40.

Auriculoterapeutisk regulation med farver med Premio40.

Applikation af hvidt lys.

Reaktion på hvidt lys monitoreret af VAS.

Gentagen applikation med hvidt lys, udtrætningstest.

Umiddelbar udtrætning versus ingen udtrætning fortolket af MD, ekspert Raphäel Nogier.

Sort-hvid hammer.

Hvid hammers refleksion af hvidt lys.

Emission af fotoner fra patologiske punkter & sort hammer. Fotoners ”pingpong”.

Nord-syd hammer.

”Nord-punkter” versus ”Syd-punkter”.

Guld-sølv hammer.

”Guld-punkter” versus ”Sølv-punkter”

Hulfilter. ”Hul-punkter”.

 

Premiere

Hvorledes fotoner gennemtrænger punkter.

Hvorledes fotoner i de fleste tilfælde glider af punkter og effekten tabes.

Emission fra punkter versus applikation til punkter.

 

Kliniske cases

Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at diagnosticere, intervenere og kontrollere med farver, sort-hvid-, guld-sølv- og nord-syd hammer samt hulfilter.

Kompetence i anvendelse af farver som regulationsmedicin i Auriculotherai.

Modul 7

Posturologi & Auriculoterapi

 

Teori

Definition.

Kroppens positionering i rummet og dens reguleringsproces.

Posturologi som interdisciplinær terapi.

Posturens grundlæggende strategi.

Posturologiens domæner: Smerter, stabilitets forstyrrelser, kognitiv dysfunktion.

Posturologisk dysfunktion: Kæbe-funktion

Posturologisk modning og udvikling.

Kilder til posturologiske input.

Exocentreret referenceområde: Nethinde, Retina.

Egocentreret referenceområde: Exteroceptive og proprioceptive informationer.

Geocentreret referenceområde: Det vestibulære system.

Posturologiske output, den Ortostatik positionering af et stående individ i rummet.

Test af Asymmetrisk Postural Ortostatik (APO).

Merchmanns test.

Synlige posturologiske holdning anomalier.

Posturologisk Dystoni.

Parallelle hældninger og ikke parallelle hældninger i skulder-bækken-linjer.

Tonisk konvergens refleks test af samsyn.

Det indre øre, Vestibulum.

Labyrinten: Horisontale Buegang. Superiore Buegang. Posteriore Buegang.

Vestibulo-oculære refleks.

Test af Vestibulo-oculære refleks, Fukudas test.

Fortolkning af Fukudas test.

 

Demonstration og praktik

Forstyrrelser i den posturologiske modning.

Posturologiske tegn.

Posturologiske dysfunktioner.

Regulering af Posturologisk Dystoni.

​​

Premiere

Individuel neurologisk stabiliserings kilde.

Stabiliserings kilder med åbne og lukkede øjne.

Stabiliserings kilder med øjne hhv. med og mod bevægelsesretning.

 

Kliniske cases

Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at gennemføre posturologiske tests, udrede posturologisk holdningsanomali samt

årsager til asymmetrien og regulere disse med Auricular Therapy – Øreakupunktur.

Modul 8

Praktisk Posturologi gennem Auriculoterapi

 

Teori

Posturologiens domæner og Auriculoterapi

Smerter

Ustabilitet

Kognitive forstyrrelser

 

Demonstration og praktik

Posturologiske forstyrrelser fra

Kæbefunktion

Tungefunktion

Det visuelle system

Det vestibulære system

Hudens afferente informationer

Det proprioceptive system

Fodens informationer til det posturologiske system

Fodtøj, fodens korset

 

Premiere

Intervention på stående klienter

Intervention med konfrontation/eksponering af specifik posturologisk dysfunktion.

 

Kliniske cases

Klientdemonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Kan selvstændigt gennemføre posturologisk udredning.

Kompetencer i at praktisere Auriculoterapi som reguleringsmetode til posturologiske holdningsanomalier.

Modul 9

Terapiforhindringer

 

Teori

Introduktion af terapiforhindringer.

 

Demonstration og praktik

 

Arvæv som terapiforhindring

1.      Definition.

2.      Arvæv i organer, arvæv i hud.

3.      Observerede kliniske generelle tegn, cutane, cardiologiske og neurologiske tegn.

4.      Detektion af arvæv der fremtræder som terapiforhindring arvæv som ikke fremtræder som terapiforhindring.

5.      Huden/dermatomer lokaliseret på øret.

6.      Arvæv i organer lokaliseret på øret.

7.      Interventionsmuligheder med nåle, Nogier-frekvenser og farvet lys.

8.      Kontrol af effekt.

 

Tand foci

1.      Definition

2.      Tand patologier.

3.      Tandpatologier og Nogier-frekvenser.

4.      Tandpatologier og Nogier frekvens A-35%.

5.      Tandpatologiers oprindelse detekteret med Nogier frekvenser.

6.      Detektion af ørepunkter, der korresponderer med tandfokus.

7.      Interventionsmuligheder jfr. patologiske fund.

 

Scalenus syndrom.

1.      Første ribben syndrom.

2.      Kompression af Ganglion Stellaire.

3.      Asymmetri af radialis pulsbølge. Interventionsmuligheder.

4.      Atlas syndrom.

5.      Kompression af Atlas.

6.      Interventionsmuligheder.

 

Intolerancer og skjulte fødevareallergier

1.      Tidsintervaller for allergiske reaktioner.

2.      Straks reaktion, symptomer. Anamnese, fysisk undersøgelse, biologisk undersøgelse, undersøgelse gennem hudens fotoperseption monitoreret af VAS. Interventionsmuligheder.

3.      Semiforsinket reaktion, symptomer. Anamnese, fysisk undersøgelse, biologisk undersøgelse, undersøgelse gennem hudens fotoperseption monitoreret af VAS. Interventionsmuligheder.

4.      Forsinket reaktion, symptomer. Anamnese, fysisk undersøgelse, biologisk undersøgelse, undersøgelse gennem hudens fotoperseption monitoreret af VAS. Interventionsmuligheder.

5.      Verificerede årsager til Intolerancer og skjulte fødevareallergier.

6.      Genetisk prædisposition.

7.      Tidlig introduktion af proteiner i et barns ernæring.

8.      Medicinsk behandling.

9.      Porøs tarm, Leaky gut.

10.  Fødevaresammensætning.

11.  Radial Artery Food Test (RAFT) R. Nogier.

12.  Produktion af testringe.

13.  Placering af testringen.

14.  Test.

15.  Test graden af allergi og intolerance monitoreret af VAS.

16.  Detektion af punkter til behandling af aktuel allergi eller intolerance.

 

 

Premiere

Fysiske og psykiske traumer som terapiforhindring.

Traumer og smerter. Alle

Sammenhæng mellem fysiske og psykiske traumer.

Dissociation som terapiforhindring.

Posturologisk dysfunktion som terapiforhindring.

 

Kliniske cases

 

Learning outcome

Viden om terapiforhindringer.

Færdigheder i at kunne vurdere en eventuel terapiforhindring.

Kompetencer i at kunne rette en intervention imod en terapiforhindring og vurdere interventionens effekt.

Modul 10

Superviseret behandlingsplan og intervention

 

Teori

Behandlingsplan.

Auriculoterapeutisk undersøgelse med udgangspunkt i et konkret symptom som f.eks. smerte. Strategi.

Auriculoterapeutisk undersøgelse med udgangspunkt i et ikke konkret symptom som f.eks. træthed. Strategi.

 

Dataloven (GPDR) i Danmark.

Etik i klient-terapeut-relation. Respekt for religions-, spirituel eller anden overbevisning, betydning af alder, køn, race, seksualitet og evt. handicap. Etisk grundlag for grænsesætning, etisk grundlag for ikke at skabe indbyrdes afhængighed.

 

Premiere

Hver studerende superviseres individuelt i gennemgang af ekstern klient og får positiv feedback.

 

Supervision

Klinisk supervision.

Demonstration og praktik af eksterne klienter. Mange gentagelser.

Hver studerende superviseres gentagne gange indtil den studerende selvstændigt behersker følgende:

 

At gennemføre informeret samtykke jfr. dataloven (GPDR). Indhente klientens underskrift som tilladelse til at opbevare personfølsomme oplysninger givet af klienten i journalen. At bede om klientens samtykke til udføre Auricular Therapy – Øreakupunktur som regulering. Eventuelt samtykke til at videregive oplysninger fra journalen.

 

At definere en behandlingsplan med udgangspunkt i klientens henvendelsesårsag.

 

At stille en individuel Auriculoterapeutisk diagnose.

 

At navigere i Auriculoterapeutiske interventionsmuligheder og gennem de diagnostiske fund definere en egnet Auriculoterapeutisk intervention og begrunde denne overfor klienten.

 

At gennemføre en individuel Auriculoterapeutisk intervention monitoreret af VAS.

 

At gennemføre en Auriculoterapeutisk kontrol af effekten af interventionen monitoreret av VAS.

 

At definere effekten og evt. manglende effekt af interventionen.

 

At sammensætte en Auriculoterapeutisk retrospektiv ætiologi jfr. de diagnostiske fund.

 

At informere klienten om en eventuel prognose med Auricular Therapy – Øreakupunktur.

 

 

Learning outcome

Færdigheder i at integrere den Auriculoterapeutiske metode på grundlag af de Auriculoterapiens principper i egen klinik.

Kompetencer i at drive selvstændig klinik indenfor Auriculoterapi.

Kompetencer i selvstændigt at gennemføre en Auriculoterapifaglig diagnose, intervention, kontrol af intervention, redegøre for strategien og formidle klienten en Auriculoterapeutisk prognose.

Kompetencer i at evaluere, reflektere over og demonstrere etiske færdigheder.

Kompetencer i erkendelse af Auriculoterapiens begrænsninger.

Kompetencer i at rådgive klienter indenfor Auriculoterapi.

bottom of page