top of page

GALILEOTRÆNING

Galileo træning anvendes ofte i forbindelse med din akupunktur behandling.

Træningen er gratis, og alle må komme gratis i klinikkerne og anvende maskinen.

Træning på maskinen er godt for:

- Sklerose og ALS

- Graviditet

- Til tider implantater i hofter og knæ

- Åbne sår (under 18 Hertz stimulerer blodcirkulation)

- Akut fraktur

- Knogletumor

- Epilepsi (kun faldrisiko under selve træningen)

- Akut blodprop

- Nyresten, Galdesten.

 

Yderligere informationer om Galileotræning fås ved henvendelse hos Ny Energi.

Galileotræning er træning med vibratorplatform fra Novotec-Medical. Denne træning anbefales ved balance- og gangbesvær forårsaget af neurologisk og motorisk tab af balance- og gangevne.

Galileotræning er sideværts trappetræning på en plade der vipper/vibrerer bilateralt med variable frekvenser.

 

Når kroppen vippes til den ene side, vil samtlige muskler i modsatte side øge tonus, for at kompensere for fald. Dette gentages ved næste vip, således at alle muskler konstant stimuleres. En Galileo-træningstur er indkodet til tre min.

Galileotræning er udviklet til at stimulere muskel og nervesignal­mønstre helt tilsvarende almindelige gangmønstre, men på en mere intensiv måde som effektiviserer træningen.

 

Det er ikke muligt for hjernen at afdække, om en person selv går, eller om personen går ved hjælp af Galilotræning. Effekten af Galileotræning er både cerebral-, medullær-, neural- og motorisk.

Galileotræning differentieres i forhold til regulering af Hertz.

5 – 12 Hertz er proprioceptiv træning, dvs. balancetræning, der i høj grad aktiverer centrale reflekser, herunder det vestibulære system. Hjernen skal kompensere, grundet de lave frekvenser og dermed forholdsvis lange pauser imellem muskelsammen-trækningerne, hvilket styrker balanceevnen.

Kompensationen gør, at hofterne bevæger sig under 12 Hertz.

Ældre mennesker og balancebesværede har godt af træning under 12 Hertz, for at få hjernen til at balancere.

10 – 20 Hertz strækker og styrker muskler, stimulerer både centale og perifere reflekser, samtkoordination.

Styrker musklerne, hvilket bevirker, at man forebygger fald.

 

Fald er oftest mangel på sideværts muskelstyrke og derved manglende kompensationsevne ved lateral balancetab. Her forebygges tillige frakturer, som er mindre relateret til alder og knoglestruktur, men mere til faldrisiko. Nøglefaktorer til faldrisiko er tab af muskelstyrke, grundet mangel på daglig bevægelse. Frakturer kan forebygges ved at undgå fald.

Galileotræning adapterer muskelstyrke til knoglestyrke. Ligeledes skaber Galileotræning muskelkraft, som er en kombination af muskelstyrke og hastighed.

Galileotræning har ydermere stor effekt på spasticitet. Spasticitet forværres det første minut under træningen og bedres drastisk de følgende minutter.

Fastspænding eller støtte med armene under Galileotræning sætter de Vestibulære informationer ud af spil, således at man ikke får effekt på balanceevnen. Den mest effektive træning fås, når man ikke anvender støtte under Galileotræning.

En af de vigtigste effekter ved Galileotræning er, at genoptræne evnen til at holde hovedet og stabilisere hovedet.

20 – 30 Hertz øger muskelstyrke og udholdenhed, stimulerer primært perifere nerverefleksaktiviteter og rygradsreflekser.

Stimulering over 20 Hertz aktiverer de perifere reflekser hurtigere end den tid det tager for nerveinformationen at nå til cerebrale områder. Hermed normaliseres og opbygges perifere reflekser også i de tilfælde hvor cerebral kontrol er mangelfuld.

 

Af samme årsag stimuleres muskelaktiviteten langt mere kraftfuldt end man kan opnå ved normale øvelser.

Ved spasticitet og neuropatier mangler efferent kontrol, noget som vanskeliggør aktivering af muskler og dermed træning og normalisering af perifere reflekser. Galileotræning ved høj frekvens aktiverer muskler netop uafhængige af cerebral kontrol og virker dermed opbyggende – dels pga øget afferent aktivitet medvirker til opbygning af nerven og dels fordi den forøgede afferente aktivitet stimulerer hjernens reorganisering af den tabte muskulære kontrol.

Hjælp og hjælpemidler

Hjælp og hjælpemidler kan reduceres betydeligt, hvis man som Sklerose- eller ALS-patient træner Galileo 5 gange dagligt af 3 min.

bottom of page