top of page
Stressed Woman

ANGST

Angst findes i følgende former:

•Panikangst

•Social angst

•Præstationsangst

•Dødsangst

•Generaliseret angst (angst for alt)

•Fobier i form af angst for små eller store rum

 

BEHANDLING MOD ANGST 

Vi anvender 2-4 behandlinger.

Et område i hjernen, det limbiske system, overreagerer ved angst og overaktiverer sansesystemet, der medfører støjfølsomhed, lysfølsomhed, smertefølsomhed, duftfølsomhed (allergi) og smagsfølsom. Det limbiske system kan reguleres bl.a. via lysbehandling på øret kombineret med eksposition af angst under behandlingen. Klienten forlader ikke behandlingen, før angsten er væk.

Når et menneske har været ude for en faretruende oplevelse, hvor der forekommer en situation man ikke har forventet, kan man udvikle et chok. Et chok producerer angst. Chokket kommer, ved bruddet mellem forventningen og realiteten. Hvis man bærer et chok, vil man på ubevidst niveau altid forsøge at undgå temaet, der har fremkaldt det. Hertil arbejder sanserne konstant, for at detektere en fare i samme kategori, som man har oplevet og fået chok over.

Symptomer på angst

  • Undgåelsesadfærd (avoidance behavoir)

  • Fornægtelse (ofte skift mellem fornægtelse og erkendelse)

  • Impulsivitet

  • Aggression

  • Depression

  • Afhængighed

  • Selvskade

  • Anspændthed

 

Eksempler

En person fra Findland rejser til Ny Energi alene for at få behandling mod angst. Han tør ikke gå udenfor, hvis noget rammer ham, det er lige fra en bil til en flyvemaskine der kunne falde ned. Efter første lysbehandling mod angst går han hjem til hotellet og føler ingen fare.

 

En kvinde er bange for tandlæger.

Hun har ikke været der i 10 år. Efter første behandling føler hun sig ikke bange, men bestiller tid hos tandlægen samme dag. Tandlægebesøget var en behagelig oplevelse.

 

En kvinde er bange for mus og overvejer at sige sit job op, fordi der har været en mus i huset. Hun banker på alle skabsdøre inden hun åbner, for at skræmme en evt. mus væk. Efter første behandling føler hun sig ikke bange mere og glemmer mus.

bottom of page