Stressed Woman

ANGST

Det limbiske system i hjernen overreagerer ved angst, men kan reguleres bl.a. via lysbehandling på øret.

 

BEHANDLING MOD ANGST OG FOBIER

Angst lader sig ikke behandle effektivt med akupunktur, men særdeles effektivt med lysbehandling. Punkter på øret, der påvirker mellemhjernen, har en markant og umiddelbar effekt på angst.

 

Disse områder i mellemhjernen overreagerer og aktiverer sansesystemet for meget, så man bliver for følsom i sanseapparatet. Nogle bliver støjfølsomme andre lysfølsomme, smertefølsomme, duftfølsom (allergi) og smagsfølsom.

 

Disse sanser er forbundet med hukommelsen, som svækkes og evnen til at genkalde billeder og forestillinger aktiveres og i dette kapitel ligger angst. Belysning med blåt lys på disse øreakupunktur-punkter har en sammentrækkende effekt på disse funktioner, samtidigt med at farven blå ligger på en frekvens (73Hz), som har en beroligende og balancerende effekt på mellemhjernen.

.

Når et menneske har været ude for en faretruende oplevelse, hvor der forekommer en situation man ikke har forventet, kan man udvikle et chok. Et chok producerer angst. Chokket kommer, ved bruddet mellem forventningen og realiteten. Hvis man bærer et chok, vil man på ubevidst niveau altid forsøge at undgå temaet, der har fremkaldt det. Hertil arbejder sanserne konstant, for at detektere en fare.

Vi siger, at nerverne sidder udenpå tøjet. Kroppen forsøger at reparere chokket, imens distancerer man sig fra sin situation, fordi den er vanskelig at rumme.

Når man har angst distancerer man sig for eksempel ved:

  • undgåelsesopførsel (avoidance behavoir)

  • fornægtelse (ofte skift mellem fornægtelse og erkendelse)

  • impulsivitet

  • aggression

  • depression

  • afhængighed

  • selvskade

  • anspændthed

Det limbiske system i hjernen overreagerer ved angst, men kan reguleres bl.a. via lysbehandling på øret. De ubevidste emotionelle kapitler, der producerer følelser og tanker kan genvinde de normale funktioner.


Eksempler

En person fra Findland rejser til Ny Energi alene for at få behandling mod angst. Han tør ikke gå udenfor, hvis noget rammer ham, det er lige fra en bil til en flyvemaskine der kunne falde ned. Efter første lysbehandling mod angst går han hjem til hotellet og føler ingen fare.

En kvinde er bange for tandlæger.


Hun har ikke været der i 10 år. Efter første behandling føler hun sig ikke bange, men bestiller tid hos tandlægen samme dag. Tandlægebesøget var en behagelig oplevelse.

En kvinde er bange for mus og overvejer at sige sit job op, fordi der har været en mus i huset. Hun banker på alle skabsdøre inden hun åbner, for at skræmme en evt. mus væk. Efter første behandling føler hun sig ikke bange mere og glemmer mus.

Der skal 2-4 behandlinger til.

BEHANDLING MOD CHOK OG KRONISK STRESS

Akupunktur kombineret med lysbehandling er særdeles effektivt mod chok. Chok efterlader en kronisk stresstilstand. Der er en verden til forskel på hvad der kan fremprovokere chok og vore choktærskler. Chok påvirker hjerterytmen og vi vurderer graden af chok ud fra hjerterytmen, men også effekten af behandlingen.