AURICULOTERAPI 

GENNEM ØRET SER MAN DIREKTE IND I HJERNEN! 

AURICULOTERAPI REDIGERER NETVÆRK I HJERNEN

 

Auriculoterapi specialist uddannelse

250 face-face ekspert lektioner

250 træningstimer

400 studietimer

Supervision

Afsluttende praktisk eksamen

Auriculoterapi associeres ofte med traditionel Kinesisk akupunktur, men adskiller sig markant ved at være grundlagt i Europa i vor tid (1950erne) og funderet i vestlig medicinsk tankegang af pioneren MD. Paul Nogier, Lyon. 

Auriculoterapi specialist uddannelsen promoverer og videre etablerer den Europæiske linje indenfor akupunktur, som er Auriculoterapi/øreakupunktur og komplimenterer vestlige medicin med en elegant reguleringsmetode, der underbygges med videnskabelige studier og lader sig anvende som både som komplementær og alternativ metode, hvilket allerede praktiseres i mindre omfang i verden i dag. Auriculoterapien anvender ikke blot nåle, men i stort omfang også lys og frekvenser som reguleringsmetode, hvilket skaber hurtige resultater. 
 

Auriculoterapien bygger på tre principper.

1. Diagnose.

2. Behandling.

3. Efterkontrol af behandling.

Opstart

Uddannelsen består af 10 moduler afholdt i på 

World Medicine, Slagelsegade 12, 2100

Såvel begyndere som erfarne vil drage stor nytte af hvert modul.

 

 1. modul: 8.-10. oktober 2021

 2. modul: 19. -21. november 2021

 3. modul: 4. -6. februar 2022

 4. modul: 1. -3. april 2022

 5. modul: 10 -12. juni 2022

 6. modul: 2. - 4. september 2022

 7. modul: 7. -9. oktober 2022

 8. modul: 18. - 20. november 2022

 9. modul: 6. - 8. januar 2023

 10. modul: 3. - 5. marts 202

Se nedenstående program.

Uddannelsens formål

 

 1. At placere og håndtere øreakupunktur i det moderne samfund og sundhedssystem.

 2. At imødekomme efterspørgslen om komplementær og alternativ akupunktur metode.

 3. At tilegne studerende generel og fagspecifik viden indenfor øreakupunktur.

 4. At tilegne studerende færdigheder og kompetencer indenfor øreakupunkturens såvel simple som avancerede metoder.

 5. At tilegne studerende selvstændig og kritisk vurdering øreakupunkturens relevans, perspektiv og begrænsninger.

 6. At give adgang til de mest erfarne undervisere.

 7. At kvalificere til at underbygge etablering af selvstændighed virksomhed og fortrolighed med at praktisere øreakupunktur.

Undervisernes faglige kvalifikationer

Alle undervisere har praktiseret Auriculoterapi mindst 6 år, før de er startet med at undervise. 

Studerende møder kun eksperter med egen klinik, hvor der praktiseres Auriculoterapi for nærværende.

Raphael Nogier MD

Søn af Auriculo-terapiens grundlægger, Paul Nogier 1908-1996), er opvokset med Auriculoterapi og har undervist i faget gennem siden 1988 i store dele af verden, samtidigt med at RN driver sin egen private klinik i Lyon og er direktør for forskergruppen G.L.E.M. grundlagt af Paul Nogier. WHO erklærer RN som ekspert.

 

 

 

 

 

 

Daniel Asis MD

Auriculoterapi 1990. Pionerer i Lysbehandling. Pionerer i lysbehandling af PTSD. 

Bo Kahler ingeniør, forsker

Auriculoterapi i 2003. 

Lars Sandrini

Auriculoterapi 1991. Ekspert i auriculoterapeutisk udstyr.

Hanne Madsen Schou 

Auriculoterapi i 2003. Ekspert i Auriculoterapi. 

Michel Marignan MD, Professor

Forsker i Auriculoterapi, har praktiseret gennem 45 år.

MM underviser live, hvis tiden tillader det.

 

Robert Bering Psykiater, professor

Auriculoterapi i 2015. Ekspert i Psykotraumatologi.

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Vester PgD, uddannelsesleder.

Auriculoterapi 1990.

Organiserer Auriculoterapi uddannelsen i Skandinavien siden 1990.

​​​

 

Program

Modul 1

Auriculoterapiens anatomi og fysiologi

 

Teori

Historisk baggrund.

Forskellen på Auriculoterapi, den franske skole og Kinesisk øreakupunktur.

Auriculoterapi som regulations-medicin i et moderne sundhedssystem.

Tværfaglig integration af øreakupunktur.

 

Anatomi, embryologi, fysiologi

Ørets embryologiske udvikling.

De embryologiske kimblades repræsentation på det ydre øre.

Ørets komplekse nerveforsyning.

 • Den makroskopiske anatomi

 • Den mikroskopiske anatomi

 

Premiere

 • Den funktionelle anatomi af det akustiske system.

 • Det autonome nervesystem og øret.

 • Mennesket i øret, homunculus.

 • Homunculus andel i at orientere om generel kropsbevidsthed gennem interaktion med lyde fra omverdenen.

 • Hænder og fødders andel i at orientere om kropsbevidsthed.

 

Demonstration & praktik

Mennesket præsenteret på øret: Den somatotopiske organisation på øret.

To slags punkter på øret: Fysiologien i to slags punkter.

Registrering af divergente punkter på øret.

Gennemgang af validerede punktsøgere.

Behandlingsmuligheder på øret.

Anvendelse af nåle.

 

Kliniske cases

 

Learning outcome

At kunne orientere sig på ørets somatotopiske organisation på baggrund af den embryologiske, anatomiske og fysiologiske opbygning og forbindelse med relevante organsystemer.

Modul 2

Otte Auriculare punkttyper &

det Vaskulære Autonome Signal (VAS)

 

Teori

Introduktion af Reflex auriculo-cardiac (RAC) og Vascular autonomy signal (VAS).

De fire faser. Fasernes cerebrale anatomi og fysiologi.

Fasernes sammenfald med kimbladene.

Punkters geometriske hierarki.

Homologe punkter.

Periaurikulære punkter.

 

Demonstration & Praktik

Lokaliseringer af alle endodermiske organer.

Lokaliseringer af alle mesodermiske repræsentationer.

Lokaliseringer af alle ektodermiske områder og deres funktioner.

Påvisning af ørepunkter gennem RAC/VAS.

 

Premiere

6 trin til at teste et behandlingsværdigt punkt.

 

Kliniske cases

 

Learning outcome

At blive familiær med 8 forskellige punkttyper og at kunne påvise disse gennem VAS.

Modul 3

Frekvenser

 

Teori

Frekvenser.

Frekvenser som lys, lyd og farver.

Frekvensers fysiologi som lys, lyd og farver.

Nogier-frekvenser.

Nogier-frekvenser og klaverpartituret.

Nogier-frekvensers hierarki.

Nogier-frekvenser på kropsoverfladen og på øret.

 

Demonstration og praktik

Reaktive zoner og passive zoner.

Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i diagnose.

Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i regulations medicin.

Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i kontrol af behandling.

Paul Nogiers tre-trins-metode til diagnose af det svageste led.

Harmoniske frekvenser

 

Premiere

Regulering og efterkontrol af det svageste led.

Auriculoterapeutisk diagnose af det svageste led.

Prognose gennem det svageste led.

 

Kliniske cases

 

Learning outcome

Resonans mellem intrinsiske frekvenser (kroppens frekvens system) og extrinsiske frekvenser (frekvenser i lyd, lys og farver).

Modul 4

Lateralitet & Nervus Vagus stimulation

 

Teori

Symmetri og lateralitet.

Kropslig lateralitet. Vurdering, betydning.

Cerebral lateralitet. Vurdering, betydning.

Funktionel asymmetri.

Frekvens D, HF, BF

Frekvens L.

”Parasitfrekvenser”

 

Demonstration og praktik

Lateralitets-undersøgelse.

Lateralitets-regulering.

Kontrol af lateralitets-regulering.

Mangfoldige tilgange til regulering af lateralitet.

Kliniske eksempler på lateralitets-regulering.

 

Premiere

Homologe punkter integreret i regulering af lateralitet.

To hyppige terapi forhindringer for regulering af lateralitet.

N. Vagus

N. Vagus on the outer ear

NVS

 

Kliniske cases

 

Learning outcome

Kendskab til individuel funktionel lateralitet, forstyrret lateralitets og regulering af lateralitet.

Modul 5

Auriculoterapeutisk tilgang med farvet lys

 

Teori

Fysikkens grundlag for farver

Rene farver, sekundære farver, blandede farver.

Hudens fotosensibilitet.

Kliniske studier med farve terapiens effekt.

 

Demonstration og praktik

Fotogrammet.

Farvers generelle egenskaber

Farvers individuelle egenskaber.

Chromo-sensibilitet.

Individuel chromo-sensibilitet.

Auricular applikation med farver.

Auriculoterapeutisk regulation med farver.

Hvidlys test.

Sort-hvid hammer.

Nord-syd hammer.

Guld-sølv hammer.

Hulfilter.

 

Premiere

Hvorledes kommer fotoner ind i punkter?

Hvorledes fotoner i de fleste tilfælde glider af og væk fra punktet.

 

Kliniske cases

 

Learning outcome

Farvers relevans for menneskets balance og deres påvirkning defineret.

Applikation af farver som akupunktur teknisk behandlingsmetode.

Modul 6

Posturologi & Auriculoterapi

 

Posturologi. Kroppens positionering i rummet og dens reguleringsproces.

 

Teori

Definition

Posturens strategi.

Posturologiske input.

Posturologiske output.

Posturologisk modning, udvikling.

5 effektive Elearn lektioner om Posturologiens grundprincipper.

 

Demonstration og praktik

Forstyrrelser i den posturologiske modning.

Posturologiske tegn.

Posturologiske dysfunktioner.

Posturologisk regulering.

Premiere

Individuel neurologisk stabiliserings kilde

Stabiliserings kilder med åbne og lukkede øjne.

Stabiliserings kilder med øjne hhv. med og mod bevægelsesretning.

 

Kliniske cases

 

Learning outcome

Kendskab til den posturologiske reguleringsproces.

Modul 7

Posturologisk regulering gennem Auriculoterapi

 

Teori

Posturologiens domæner og Auriculoterapi

Smerter

Ustabilitet

Kognitive forstyrrelser

 

Demonstration og praktik

Posturologiske forstyrrelser fra

 • Kæbefunktion

 • Tungefunktion

 • Det visuelle system

 • Det vestibulære system

 • Hudens afferente informationer

 • Det proprioceptive system

 • Fodens informationer til det posturologiske system

 • Fodtøj, fodens korset

 

Premiere

Intervention på stående klienter

Intervention med konfrontation/eksponering af specifik posturologisk dysfunktion.

 

Kliniske cases

 

Learning outcome

At kunne gennemføre en posturologisk undersøgelse, regulering og vurdering af effekten.

Modul 8

Auriculoterapeutiske protokoller

 

Teori

Protokoller

Protokol til central Proprioceptiv regulering af M Marignan.

 

Demonstration og praktik

Hormonsystem

Menstruation

Stofskifte

Hudsygdomme

Fordøjelse

Afhængighed af substanser.

Sindslidelser

Angst

Generaliseret angst

Søvnproblemer

Depression

Smertebehandling.

 

Premiere

Modificeret smerte protokol af Bering.

Differentiering imellem muskelskelet smerter, nociceptive smerter og dissociative smerter.

Det proprioceptive system. Neuronatomi og fysiologi, baner og netværk i hjernen.

 

Kliniske cases

 

Learning outcome

Valg af specifik protokol jævnfør klienters diagnose.

Anvendelse af specifikke protokoller.

Vurdering af specifikke protokollers effekt.

Modul 9

Terapiforhindringer

 

Teori

Terapiforhindringer.

 

Demonstration og praktik

Operationssår. Detektion, regulering, kontrol af effekt.

Fysiske traumer. Detektion, regulering, kontrol af effekt.

Afhængighed af substanser. Detektion, regulering, kontrol af effekt.

Tand patologier. Detektion, regulering, kontrol af effekt

Scalenus syndrom.

Atlas syndrom.

Første ribben syndrom.

Allergier.

Allergitest.

Individuel regulering af allergi jfr. DNA

 

Premiere

Traumer som terapi forhindring

Dissociation som terapi forhindring

Posturologisk dysfunktion dom terapi forhindring

 

Klinisk case

 

Learning outcome

Vurdering af eventuel terapi forhindring.

Intervention rettet mod terapi forhindring.

Vurdering af interventionens effekt.

Modul 10

Case formulering

 

Teori

Case-formulering.

 

Demonstration og praktik

Auriculoterapeutisk diagnose.

Individuel Auriculoterapeutisk intervention.

Kontrol af effekten.

 

Supervision

Klinisk supervision af cases.

 

Premiere

Hver deltager superviseres i individuel gennemgang af klient og får positiv feed-back

Kliniske studier i Auriculoterapi.

Klinisk case

 

Learning outcome

Integration af den Auriculoterapeutiske metode på grundlag af de Auriculoterapiens principper.

AURICULOTERAPI 

GRUNDUDDANNELSE & SPECIALISTUDDANNELSE

GENNEM ØRET SER MAN DIREKTE IND I HJERNEN

AURICULOTERAPI REDIGERER NETVÆRK I HJERNEN

 

Ekspertuddannelse 10 moduler

250 face-face ekspert lektioner

250 træningstimer

400 studietimer

Supervision

Afsluttende praktisk eksamen

Komplet pris: 35.000, - kr.

 

Grunduddannelsen 3 moduler

75 face-face ekspert lektioner

75 træningstimer

125 studietimer

Komplet pris 10.500,- kr.

Auriculoterapi - den franske skole

Auriculoterapi associeres ofte med traditionel Kinesisk akupunktur, og øreakupunktur, men Auriculoterapi adskiller sig markant ved at være grundlagt i Europa i vor tid (1950-erne) og funderet i neuroanatomi- og fysiologi af pioneren MD. Paul Nogier, Lyon, på billedet.

Paul Nogier blev indstillet til Nobelprisen i medicin tre gange.

 

Specialist-uddannelsen i Auriculoterapi  promoverer og videre-etablerer den Europæiske linje indenfor akupunktur, som er Auriculoterapi og komplimenterer videnskaben med en elegant reguleringsmetode, der er underbygget med talrige kliniske studier. Auriculoterapi lader sig anvende som både komplementær og alternativ metode, hvilket allerede praktiseres i hele verden. Auriculoterapi anvender ikke blot nåle, men i stort omfang også lys og frekvenser som reguleringsmetode, hvilket har en større effekt på akupunkturpunkterne end nåle, fordi der tilføres fotoner. 

Auriculoterapi bygger på tre principper.

1. Diagnose.

2. Behandling.

3. Efterkontrol af behandling.

Opstart grunduddannelse

Modul 2 Holstebro

d. 12. - 14. marts 

Modul 1 Holstebro

d. 2. - 4. juli 2021

Modul 2 København

d. 19. - 21. november 2021

Modul 3 København

d. 10. - 12. juni 2022

Opstart ekspertuddannelse

Uddannelsen består af 10 moduler afholdt i på 

World Medicine, Slagelsegade 12, 2100

Såvel begyndere som erfarne vil drage stor nytte af hvert modul.

 

 1. modul: 8. - 10. oktober 2021

 2. modul: 19. - 21. november 2021

 3. modul: 4. - 6. februar 2022

 4. modul: 1. - 3. april 2022

 5. modul: 10 -12. juni 2022

 6. modul: 2. - 4. september 2022

 7. modul: 7. - 9. oktober 2022

 8. modul: 18. - 20. november 2022

 9. modul: 6. - 8. januar 2023

 10. modul: 3. - 5. marts 2023

Se nedenstående program.

Uddannelsens formål

 

Auriculoterapi placerer og håndterer øreakupunktur i det moderne samfund og i alle områder af sundhedssystemet.

Auriculoterapi imødekommer den store efterspørgsel om komplementær og alternativ akupunktur. 

Auriculoterapi tilegner studerende fagspecifik viden, praktiske færdigheder og kompetence til at tablering af selvstændighed virksomhed.​

Auriculoterapi tilegner studerende selvstændig og kritisk vurdering af metodens perspektiv og begrænsninger.

 •  

Auriculoterapi uddannelsen giver studerende adgang til de mest erfarne undervisere.

Undervisernes faglige kvalifikationer​

Alle undervisere har praktiseret Auriculoterapi mellem 6 og 40 år.

Studerende møder kun eksperter med egen klinik, hvor der praktiseres Auriculoterapi for nærværende.​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raphael Nogier MD

Søn af Auriculo-terapiens grundlægger, Paul Nogier (1908-1996) og opvokset med Auriculoterapi. R Nogier har undervist i faget siden 1988 i det meste af verden, samtidigt med private praksis i Lyon. Direktør for forskergruppen G.L.E.M. grundlagt af Paul Nogier. WHO erklærer R Nogier som ekspert i Auriculoterapi.

 

 

Daniel Asis MD

Auriculoterapi 1990. Pionerer i Lysbehandling. Pionerer i lysbehandling af PTSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Kahler ingeniør, forsker.

Auriculoterapi i 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Sandrini

Auriculoterapi 1991. Ekspert i auriculoterapeutisk udstyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Madsen Schou ​specialsygeplejerske

Auriculoterapi i 2003. Ekspert i Auriculoterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Marignan MD, Professor

Forsker i Auriculoterapi, har praktiseret gennem 45 år.

MM underviser live, hvis tiden tillader det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Bering Psykiater, professor

Auriculoterapi i 2015. Ekspert i Psykotraumatologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Vester PgD, uddannelsesleder.

Auriculoterapi 1990.

Organiserer Auriculoterapi uddannelsen i Skandinavien siden 1990.

Would you like to read the subtitles in English?

Please change the language in the subtitle menu.

 

Modulplan for ekspertuddannelsen

Modul 1

Ørets anatomi og fysiologi

 

Teori

Historisk baggrund.

MD Paul Nogier (1908 – 1996) 

Paul Nogier: Øret er en ekspression af hjernen.

MD Paul Nogiers spæde opdagelse i 50érne og udviklingen af Auriculoterapi gennem tre dekader fra 50érne – 70érne.

Auriculoterapi, den franske skole versus Kinesisk øreakupunktur. To metoder, to verdensdele, lighedspunkter og kontraster.

Auriculoterapi som regulationsmedicin i et moderne sundhedssystem.

Auriculoterapi som selvstændig beskæftigelse eller som ansat.

Muligheder for klinikdrift i Danmark.

Tværfaglig integration af Auricular Therapy - Øreakupunktur.

 

Ørets embryologi, anatomi og fysiologi

Ørets embryologiske udvikling.

De embryologiske kimblades repræsentation på det ydre øre.

Ørets komplekse nerveforsyning.

Den makroskopiske anatomi.

Den mikroskopiske anatomi.

Ørets fysiologi.

 

Premiere

Den funktionelle anatomi af det akustiske system.

Det autonome nervesystem og øret.

Mennesket i øret, homunculus, ny præsentation.

Homunculus andel i at orientere om generel kropsbevidsthed gennem interaktion med lyde fra omverdenen.

Homunculus på hænder og fødder identisk med homunculus på øret.

Homunculus på øret, hænder, fødders samlede andel i orientering om og tolkning af rumlighed og kropsbevidsthed.

Homunculus på øret giver mulighed for diagnose, intervention og status efter intervention.

Gennem homunculus på øret ser man direkte ind i hjernen!

Gennem homunculus på øret kan netværk i hjernen reguleres.

 

Demonstration & praktik

Mennesket præsenteret på øret: Den somatotopiske organisation på øret.

To punkttyper på øret.

Fysiologien gennem to punkttyper.

Registrering af fysiologiske versus patologiske punkter på øret.

Registrering af patologiske punkter med trykpen.

Registrering af patologiske punkter med Premio20.

Registrering af patologiske og divergente punkter på øret.

Præsentation af validerede punktsøgere.

Lokalisering af endodermiske organer.

Lokalisering af mesodermiske repræsentationer.

Lokalisering af ektodermiske områder og deres funktioner.

Behandlingsmuligheder på øret.

Anvendelse af nåle, magneter og elektrisk stimulation på øret.

Formidling af foreløbige behandlingsmuligheder og interventioner overfor klienter.

 

Kliniske cases

Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Supervision 

Individuel defineret plan for målrettet klinikdrift med Auricular Therapy – Øreakupunktur

 

Learning outcome

Studerende kan gennemføre en auriculoterapeutisk regulering med optimal præcision.

Studerende har viden om Auriculoterapiens oprindelse, historie potentiale og placering i sundhedssystemet og i den studerendes egen klinik.

Studerende kan orientere sig på ørets somatotopiske organisation på baggrund af den embryologiske, anatomiske og fysiologiske organisation.

Færdigheder i Auriculoterapeutiske begreber.

 

Modul 2

Otte Auriculare punkttyper &

det Vaskulære Autonome Signal (VAS)

 

Teori

Reflex Auriculo-Cardiac (RAC)

Vascular Autonomy Signal (VAS).

Dynamisk pulsdiagnose.

Kinesernes statiske pulsdiagnose.

Kinesernes, de første til at beskrive af VAS.

Positiv stærk VAS. Positiv svag VAS.

Homunculus afbildet i fire faser. Fire somatotopiske organisationer på øret

Fasernes cerebrale anatomi og fysiologi.

Fasernes embryologiske udvikling og sammenhæng med kimbladene.

Homologe punkter.

Peri-Auriculare punkter.

Patologiske punkters geometriske hierarki.

 

Demonstration & Praktik

Påvisning af ørepunkter gennem VAS.

Monitorering af punktstimulation gennem VAS.

Status på punkters fysiologi og patologi i Auriculoterapi termer vurderet gennem VAS.

 

Premiere

6 trin til at udrede et patologisk punkt.

6 trin til at frasortere mindre vigtige punkter.

Patologiske punkters hierarki.

Punkter der afspejler akut funktionel patologi vurderet gennem VAS.

Punkter der afspejler kronisk funktionel patologi vurderet gennem VAS.

Punkter der afspejler kronisk mekanisk patologi vurderet gennem VAS.

Punkter der afspejler mekanisk læsion vurderet gennem VAS.

Punkter versus Zoner.

Stimulation af punkter versus zoner.

 

Kliniske cases

 Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at anvende 8 forskellige punkttyper

Kompetencer i at diagnosticere, intervenere og monitorere intervention og status efter intervention gennem VAS.

Kompetencer i at vurdere graden af patologi.

 

Modul 3

Nogier-frekvenser

 

Teori

Frekvenser.

Bølgelængder.

Frekvenser som lys, lyd og farver.

Frekvensers fysiologi som lys, lyd og farver.

Synligt lys og ikke synligt lys.

Lys bøjer ikke lige meget i farveskalaen.

Hvidt lys som samlet enhed er ukendt for kroppen.

Isaac Newton (1642-1727): Lys er små partikler.

Christiaan Huygens (1629-1695): Lys er bølger.

Albert Einstein (1879 – 1955): Lys er både bølger og partikler (fotoner, lyskvanter).

Ole Rømer (1644-1710): Lys har en endelig hastighed.

Nogier-frekvenser A, B, C, D, E, F, G.

Frekvensers ørezone og nerve innervation.

Frekvensens ankomst i evolutionen.

Frekvensers plads i embryologien.

Frekvensers kropszone.

Frekvensers fysiologi.

Frekvensers patologi.

Kammertonen.

Fysiologiske frekvenser.

Nogier-frekvenser og klaverpartituret. Hele toner og halvtoner.

Nogier-frekvensers hierarki.

Nogier-frekvenser på kropsoverfladen og på øret.

”Parasitfrekvenser” – Patologiske frekvenser.

Nogier-frekvensers matematiske afvigelser og klaverpartituret.

Nogier-frekvensers matematiske afvigelser ligefrem proportionalt med specifikke patologier.

Detektion af fysiologiske og patologiske frekvenser gennem Premio40.

Stimulation med Nogier-frekvenser gennem Premio40 som intervention.

 

Demonstration og praktik

Reaktive zoner og passive zoner.

Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i diagnose.

Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i regulationsmedicin.

Nogier-frekvensers anvendelse og betydning i efterkontrol af behandling.

Paul Nogiers tre-trins-metode til at definere det svageste led.

Trin 1. Symptom-punkt.

Trin 2. Mellemliggende punkt.

Trin 3. Kausale punkt.

Ætiologiske forbindelse mellem trin 1, 2, 3.

Harmoniske frekvenser.

 

Premiere

Regulering og efterkontrol af det kausale punkt.

Auriculoterapeutisk vurdering af det svageste led, vurdering af graden af patologi.

Vurdering af prognose gennem det svageste led.

Resonans mellem intrinsiske frekvenser (kroppens frekvens system) og extrinsiske frekvenser (frekvenser i lyd, lys og farver).

 

Kliniske cases

Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at undersøge, udrede og regulere det kausale punkt og kontrollere effekten af reguleringen med Nogier-frekvenser.

Kompetencer i at placere relevansen og behandlingsmulighederne af de diagnostiske fund og udrede en retrospektiv ætiologi ud fra de diagnostiske fund på øret.

 

Modul 4

Lateralitet & N Vagus stimulation

 

Teori

Symmetri og lateralitet.

Kropslig lateralitet. Vurdering, betydning.

Cerebral lateralitet. Vurdering, betydning.

Funktionel asymmetri.

Frekvens D, HF, BF

Frekvens L. MD Raphäel Nogier

”Parasitfrekvenser”

 

Demonstration og praktik

Lateralitets-undersøgelse.

Mangfoldige tilgange til regulering af lateralitet.

Kliniske eksempler på lateralitets-regulering.

Lateralitets-regulering gennem repræsentation af corpus Callosum på øret.

Lateralitets-regulering gennem regulering af samsyn på øret.

Lateralitets-regulering gennem stimulation af leveren. Liver-brain-axis.

Kontrol af lateralitets-regulering.

 

Premiere

Homologe punkter integreret i regulering af lateralitet.

To hyppige terapiforhindringer for regulering af lateralitet.

N. Vagus.

N. Vagus kontakt med kropsoverfladen på det ydre øre.

Interventionsmuligheder gennem N Vagus kontakt med det ydre øre.

Elektrisk stimulation og intervention med nåle direkte i N Vagus på øret.

Kliniske studier med effekten af N Vagus stimulation på øret.

 

Kliniske cases

Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at vurdere lateralitet og regulere lateralitetsforstyrrelser.

Færdigheder i at stimulere N. Vagus med nåle og elektrisk stimulation.

 

 

Modul 5

Auriculoterapeutisk tilgang med

farvet lys

 

Teori

Fysikkens grundlag for lys.

Rene farver

Sekundære farver

Blandede farver.

Hudens fotosensibilitet.

Huden som prisme for lys og farver.

Hudens fragmentering af lys i farver.

Punkters fragmentering af lys i farver.

Applikation af farver på øre-punkter som diagnosemetode og regulationsmedicin.

Kliniske studier med effekt af stimulation med farvet lys på øret.

Pioner I farveterapi Prof. Pierre Magnin.

Pioner I Chromo Auricular terapi (CAT) i traume regulering MD Daniel Asis.

Dynamic Ear-acupuncture supported trauma regulation (DESTaR) Vester & Bering.

 

Demonstration og praktik

Fotogrammet.

Rene farver.

Sekundære farver.

Blandede farver.

Farves generelle egenskaber i kromatisk spektrum.

Farvers individuelle egenskaber.

Generel chromo-sensibilitet.

Individuel chromo-sensibilitet.

Reaktiv versus passiv reaktion i ørepunkt, ørezone eller i kropsvæv.

Undersøgelse af patologiske punkters reaktion på farver med Premio40.

Auricular applikation med farver med Premio40.

Auriculoterapeutisk regulation med farver med Premio40.

Applikation af hvidt lys.

Reaktion på hvidt lys monitoreret af VAS.

Gentagen applikation med hvidt lys, udtrætningstest.

Umiddelbar udtrætning versus ingen udtrætning fortolket af MD, ekspert Raphäel Nogier.

Sort-hvid hammer.

Hvid hammers refleksion af hvidt lys.

Emission af fotoner fra patologiske punkter & sort hammer. Fotoners ”pingpong”.

Nord-syd hammer.

”Nord-punkter” versus ”Syd-punkter”.

Guld-sølv hammer.

”Guld-punkter” versus ”Sølv-punkter”

Hulfilter. ”Hul-punkter”.

 

Premiere

Hvorledes fotoner gennemtrænger punkter.

Hvorledes fotoner i de fleste tilfælde glider af punkter og effekten tabes.

Emission fra punkter versus applikation til punkter.

 

Kliniske cases

Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at diagnosticere, intervenere og kontrollere med farver, sort-hvid-, guld-sølv- og nord-syd hammer samt hulfilter.

Kompetence i anvendelse af farver som regulationsmedicin i Auriculotherai.

 

 

Modul 6

Posturologi & Auriculoterapi

 

Teori

Definition.

Kroppens positionering i rummet og dens reguleringsproces.

Posturologi som interdisciplinær terapi.

Posturens grundlæggende strategi.

Posturologiens domæner: Smerter, stabilitets forstyrrelser, kognitiv dysfunktion.

Posturologisk dysfunktion: Kæbe-funktion

Posturologisk modning og udvikling.

Kilder til posturologiske input.

Exocentreret referenceområde: Nethinde, Retina.

Egocentreret referenceområde: Exteroceptive og proprioceptive informationer.

Geocentreret referenceområde: Det vestibulære system.

Posturologiske output, den Ortostatik positionering af et stående individ i rummet.

Test af Asymmetrisk Postural Ortostatik (APO).

Merchmanns test.

Synlige posturologiske holdning anomalier.

Posturologisk Dystoni.

Parallelle hældninger og ikke parallelle hældninger i skulder-bækken-linjer.

Tonisk konvergens refleks test af samsyn.

Det indre øre, Vestibulum.

Labyrinten: Horisontale Buegang. Superiore Buegang. Posteriore Buegang.

Vestibulo-oculære refleks.

Test af Vestibulo-oculære refleks, Fukudas test.

Fortolkning af Fukudas test.

 

Demonstration og praktik

Forstyrrelser i den posturologiske modning.

Posturologiske tegn.

Posturologiske dysfunktioner.

Regulering af Posturologisk Dystoni.

Premiere

Individuel neurologisk stabiliserings kilde.

Stabiliserings kilder med åbne og lukkede øjne.

Stabiliserings kilder med øjne hhv. med og mod bevægelsesretning.

 

Kliniske cases

Demonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at gennemføre posturologiske tests, udrede posturologisk holdningsanomali samt

årsager til asymmetrien og regulere disse med Auricular Therapy – Øreakupunktur.

 

 

Modul 7

Praktisk Posturologi gennem Auriculoterapi

 

Teori

Posturologiens domæner og Auriculoterapi

Smerter

Ustabilitet

Kognitive forstyrrelser

 

Demonstration og praktik

Posturologiske forstyrrelser fra

Kæbefunktion

Tungefunktion

Det visuelle system

Det vestibulære system

Hudens afferente informationer

Det proprioceptive system

Fodens informationer til det posturologiske system

Fodtøj, fodens korset

 

Premiere

Intervention på stående klienter

Intervention med konfrontation/eksponering af specifik posturologisk dysfunktion.

 

Kliniske cases

Klientdemonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Kan selvstændigt gennemføre posturologisk udredning.

Kompetencer i at praktisere Auriculoterapi som reguleringsmetode til posturologiske holdningsanomalier.

 

 

Modul 8

Auriculoterapeutiske protokoller

 

Teori

Kliniske studier i Auriculoterapi.

Protokol til central regulering af proprioceptive informationer af MD. M. Marignan.

 

Demonstration og praktik af protokoller

Hormonsystem

Menstruation

Stofskifte

Hudsygdomme

Fordøjelse

Afhængighed af substanser.

Sindslidelser

Angst

Generaliseret angst

Søvnproblemer

Depression

Smertebehandling

 

Premiere

Modificeret protokol til central regulering af proprioceptive informationer af prof. R. Bering.

Differentiering mellem muskel-skeletsmerter, nociceptive smerter og dissociative smerter.

Auriculoterapeutisk regulering af muskel-skeletsmerter, nociceptive smerter og dissociative smerter.

Det proprioceptive system. Neuronatomi og fysiologi, baner og netværk i hjernen.

 

Kliniske cases

 Klientdemonstration og praktisk træning på medstuderende og eksterne klienter.

Teoretisk gennemgang af cases.

 

Learning outcome

Færdigheder i at anvende Auriculoterapeutisk protokoller.

Færdigheder i at praktisere central regulering af proprioceptive informationer gennem Auricular Therapy – Øreakupunktur.

 

 

Modul 9

Terapiforhindringer

 

Teori

Introduktion af terapiforhindringer.

 

Demonstration og praktik

 

Arvæv som terapiforhindring

 1. Definition.

 2. Arvæv i organer, arvæv i hud.

 3. Observerede kliniske generelle tegn, cutane, cardiologiske og neurologiske tegn.

 4. Detektion af arvæv der fremtræder som terapiforhindring arvæv som ikke fremtræder som terapiforhindring.

 5. Huden/dermatomer lokaliseret på øret.

 6. Arvæv i organer lokaliseret på øret.

 7. Interventionsmuligheder med nåle, Nogier-frekvenser og farvet lys.

 8. Kontrol af effekt.

 

Tand foci

 1. Definition

 2. Tand patologier.

 3. Tandpatologier og Nogier-frekvenser.

 4. Tandpatologier og Nogier frekvens A-35%.

 5. Tandpatologiers oprindelse detekteret med Nogier frekvenser.

 6. Detektion af ørepunkter, der korresponderer med tandfokus.

 7. Interventionsmuligheder jfr. patologiske fund.

 

Scalenus syndrom.

 1. Første ribben syndrom.

 2. Kompression af Ganglion Stellaire.

 3. Asymmetri af radialis pulsbølge. Interventionsmuligheder.

 4. Atlas syndrom.

 5. Kompression af Atlas.

 6. Interventionsmuligheder.

 

Intolerancer og skjulte fødevareallergier

 1. Tidsintervaller for allergiske reaktioner.

 2. Straks reaktion, symptomer. Anamnese, fysisk undersøgelse, biologisk undersøgelse, undersøgelse gennem hudens fotoperseption monitoreret af VAS. Interventionsmuligheder.

 3. Semiforsinket reaktion, symptomer. Anamnese, fysisk undersøgelse, biologisk undersøgelse, undersøgelse gennem hudens fotoperseption monitoreret af VAS. Interventionsmuligheder.

 4. Forsinket reaktion, symptomer. Anamnese, fysisk undersøgelse, biologisk undersøgelse, undersøgelse gennem hudens fotoperseption monitoreret af VAS. Interventionsmuligheder.

 5. Verificerede årsager til Intolerancer og skjulte fødevareallergier.

 6. Genetisk prædisposition.

 7. Tidlig introduktion af proteiner i et barns ernæring.

 8. Medicinsk behandling.

 9. Porøs tarm, Leaky gut.

 10. Fødevaresammensætning.

 11. Radial Artery Food Test (RAFT) R. Nogier.

 12. Produktion af testringe.

 13. Placering af testringen.

 14. Test.

 15. Test graden af allergi og intolerance monitoreret af VAS.

 16. Detektion af punkter til behandling af aktuel allergi eller intolerance.

 

 

Premiere

Fysiske og psykiske traumer som terapiforhindring.

Traumer og smerter. Alle

Sammenhæng mellem fysiske og psykiske traumer.

Dissociation som terapiforhindring.

Posturologisk dysfunktion som terapiforhindring.

 

Kliniske cases

 

Learning outcome

Viden om terapiforhindringer.

Færdigheder i at kunne vurdere en eventuel terapiforhindring.

Kompetencer i at kunne rette en intervention imod en terapiforhindring og vurdere interventionens effekt.

 

 

Modul 10

Superviseret behandlingsplan og intervention

 

Teori

Behandlingsplan.

Auriculoterapeutisk undersøgelse med udgangspunkt i et konkret symptom som f.eks. smerte. Strategi.

Auriculoterapeutisk undersøgelse med udgangspunkt i et ikke konkret symptom som f.eks. træthed. Strategi.

 

Dataloven (GPDR) i Danmark.

Etik i klient-terapeut-relation. Respekt for religions-, spirituel eller anden overbevisning, betydning af alder, køn, race, seksualitet og evt. handicap. Etisk grundlag for grænsesætning, etisk grundlag for ikke at skabe indbyrdes afhængighed.

 

Premiere

Hver studerende superviseres individuelt i gennemgang af ekstern klient og får positiv feedback.

 

Supervision

Klinisk supervision.

Demonstration og praktik af eksterne klienter. Mange gentagelser.

Hver studerende superviseres gentagne gange indtil den studerende selvstændigt behersker følgende:

 

At gennemføre informeret samtykke jfr. dataloven (GPDR). Indhente klientens underskrift som tilladelse til at opbevare personfølsomme oplysninger givet af klienten i journalen. At bede om klientens samtykke til udføre Auricular Therapy – Øreakupunktur som regulering. Eventuelt samtykke til at videregive oplysninger fra journalen.

 

At definere en behandlingsplan med udgangspunkt i klientens henvendelsesårsag.

 

At stille en individuel Auriculoterapeutisk diagnose.

 

At navigere i Auriculoterapeutiske interventionsmuligheder og gennem de diagnostiske fund definere en egnet Auriculoterapeutisk intervention og begrunde denne overfor klienten.

 

At gennemføre en individuel Auriculoterapeutisk intervention monitoreret af VAS.

 

At gennemføre en Auriculoterapeutisk kontrol af effekten af interventionen monitoreret av VAS.

 

At definere effekten og evt. manglende effekt af interventionen.

 

At sammensætte en Auriculoterapeutisk retrospektiv ætiologi jfr. de diagnostiske fund.

 

At informere klienten om en eventuel prognose med Auricular Therapy – Øreakupunktur.

 

 

Learning outcome

Færdigheder i at integrere den Auriculoterapeutiske metode på grundlag af de Auriculoterapiens principper i egen klinik.

Kompetencer i at drive selvstændig klinik indenfor Auriculoterapi.

Kompetencer i selvstændigt at gennemføre en Auriculoterapifaglig diagnose, intervention, kontrol af intervention, redegøre for strategien og formidle klienten en Auriculoterapeutisk prognose.

Kompetencer i at evaluere, reflektere over og demonstrere etiske færdigheder.

Kompetencer i erkendelse af Auriculoterapiens begrænsninger.

Kompetencer i at rådgive klienter indenfor Auriculoterapi.

Hilde Leraand: “Efter otte år i praksis, er denne uddannelse det bedste jeg har oplevet og den mest effektive metode jeg har anvendt”.

Mennesket på øret, Homunculus

Øret afspejler en Homunculus, som henviser til en hel menneskekrop i en miniature afbildning. Hænder og fødder har en tilsvarende Homunculus.

 

Ved gang stimuleres fodzoner, der svarer til hele kroppen. Når hænder berører, stimuleres hele kroppen tillige og der opnås en kropsfornemmelse i kontakten med omverden som orienterer distalt fra.

Ører orienter ligeledes om lyde fra omverden

Ørets placering på siden af hovedet stimulerer centralt, da ørerne bevæger sig sammen med hovedet, stimuleres buegangene og der opnås en synkron fornemmelse for hovedets og kroppens position i forhold til hinanden sammen med en fornemmelse for, hvor lyd kommer fra.

 

Tilsammen udgør Homunculus på hænder, fødder og ører en meta-integration af stimuli i form af en overordnet sensorisk taktil orientering som følge af informationerne fra den fysiske interaktion fra hænder, fødder og øre med miljøet omkring mennesket.

Øret er beklædt med den mest komplekse nerveforsyning

På hele kropsoverfladen, da øret er innerveret af syv forskellige nerver, bl.a. N. vagus (parasympatisk integration, stimulerer fordøjelse, søvn og forplantning).

 

N vagus har hudkontakt på øret som det eneste sted på hele kropsoverfladen.

 

Der er ligeledes resonans mellem forsterstadiets kimblade og Homunculus på øret.

Øret er en unik indgang til behandling af hele nervesystemet. Øre-akupunktur kan anvendes af begyndere. Øreakupunktur kan avanceres til at kunne behandle hele kroppen.

Med avanceret Auriculoterapi, kan det svageste punkt detekteres

Defineres og behandles, så patientens svageste led behandles i stedet for andre mere overfladiske symptomer. Ingen anden terapi  har en så specifik model til at definere det mest behandlings værdige punkt i forhold til andre punkter.

Auriculoterapi kan anvendes af begyndere

Deltagere i denne uddannelse kan være begyndere i faget, men erfarne Auriculoterapeuter vil få rig udbytte af hver enkelt modul anno 2021. Auriculoterapi kan anvendes i enhver sammenhæng.

PAUL NOGIER & Auriculoterapi

Den franske læge og ingeniør Paul Nogier (1908 – 1996) opdagede hele menneskets nervesystem har forbindelse til øret og er behandlingsmæssigt tilgængeligt der.

Han fandt senere ud af at se ind i hjernen og kommunikere med kroppens nervesystem via radialis pulsen.

 

Hans opdagelse af punkter og nervesystemets sprog i frekvenser er ikke senere ændret eller suppleret. Paul Nogier underviste i øreakupunktur gennem 45 år. En læge, der fulgte hans undervisning gennem 15 år, har ikke hørt noget gentaget.

 

Paul Nogier blev indstillet til Nobelprisen tre gange. WHO standardiserede øreakupunkturen med dens opdager i spidsen, hvilket begyndte i 1990. Raphael Nogier har undervist i Danmark hvert år siden 1990.

NEWM ©2020

by NY ENERGI & WORLD MEDICINE