AKUPUNKTUR UDDANNELSE

Tværfaglig akupunktur-uddannelse i København og i Holstebro.

Danmarks ældste akupunkturskole fra 1987 berettiger til ECTS points og studiekort.

UDDANNELSENS MÅL:  AT HELBREDE

​Uddannelsen i Holstebro består af

* 28 moduler der fordeles med et månedligt modul på følgende måde:

* 8 forlængede moduler fra fredag – søndag.

* 20 fredags moduler, der hver inkluderer 6 spændende E-learn lektioner

Uddannelsen i København består af

* 18 moduler der fordeles med et månedligt modul på følgende måde:

* 8 forlængede moduler fra fredag – søndag.

* 10 weekend moduler fra fredag-lørdag, der hver inkluderer 12 spændende E-learn lektioner.

Overnatning

Tilrejsende deltagere fra Norge og Sverige tilbydes overnatning på klinikkerne. Der afregnes 100 kr./nat.

Undervisningen forløber over 2 år. Hvis man går til eksamen efter undervisningen uden læseferie og opgaveferie kan man afslutte hurtigere.

Komplet pris 59.600

Depositum 10.000,- Derefter kan afdrages i 10-20 rater efter aftale. Din arbejdsplads kan betale uddannelsen eller raterne før der beregnes skat, hvilket reduceres skattegrundlaget og lønnens reduktion svarer til halvdelen af uddannelsens pris.

Vi har udarbejdet spændende farve- og billedrige PowerPoints til hver lektion for at lette indlæringen

10 rater: 4.960, – kr./rate
12 rater: 4.133, – kr./rate
14 rater: 3.542, – kr./rate
16 rater: 3.100, – kr./rate
18 rater: 2.755, – kr./rate
20 rater: 2.480, – kr./rate

 

Overnatning

Tilrejsende deltagere fra Norge og Sverige tilbydes overnatning på klinikkerne. Der afregnes 100 kr./nat.

 

Holdstart i Holstebro:

d. 6. november 2020

d. 10. april 2021

Holdstart i København:

d. 6. november 2020

d. 30. april 2021

Danmarks ældste Akupunkturuddannelse, der berettiger til ECTS points og studiekort.

Vi bragte Øreakupunktur, Posturologi, Myoreflexterapi og Psykotraumatologi (praktiseret med akupunkturmetoder) til Danmark. 

Akupunkturskolens undervisere er alternative læger, heilpraktikere og akupunktører.

Vi producerer videnskabelig forskning og har kontinuerlig forskning i gang.

1/4 af uddannelsen foregår online hjemme hos dig

Al teoretisk akupunktur-undervisning findes i den mest moderne E-learn portal online. Log på E-learn når du har tid. Lyt så mange gange du har lyst gennem hele uddannelsen. Alle elever komplimenterer denne model. Akupunktur-uddannelsen er også lige ved hånden – på din mobil.

Praktisk undervisning

Undervisnings modulerne er praktisk orienteret gennem mange gentagelser. Al teori fra E-learn indlæres gennem praksis. Efter hvert modul har du teknikken i hænderne og føler dig mere sikker til at praktisere hjemme eller på egen klinik.

Personlig udvikling

Akupunkturuddannelsen er en ubeskrivelig rejse og personlig udvikling i at møde mennesker hvor de er, skabe imødekommende og inkluderende relationer, der understøtter akupunktur-behandlingen. Gennem denne uddannelse erfares og praktiseres sund levevis og sunde relationer.

 

Vi inspirerer til forståelse for vigtigheden i en relation til patienterne. Eksemplets magt, respekten for individet og forståelsen for relationen til patienten kombineret med akupunkturens visdom er årsager til, at vi driver de mest succesrige klinikker i Danmark.

EKSAMEN


Eksamen afholdes hvert halve år i maj og oktober. Alt efter hvor lang læseferie man ønsker efter sidste modul, kan man vælge eksamen kortere eller længere tid efter, hvor man samtidigt kan afvikle den sidste praktik, men også vælge mere praktik, som er vederlagsfrit.


Akupunkturuddannelsen –  533 timer

inklusive sidefag
Vore sidefag er:

* Øreakupunktur

* Posturologi

* Myoreflexterapi

* Psykotraumatologi

Akupunkturuddannelsens praktik  –  400 timer

gælder træning hjemme på egne patienter,
på studiet, hos medstuderende,
besøg på klinikker, skriftlig valgfri opgave


Klinikdrift –  10 timer

Foræres gratis af vor forening

Efter Akupunkturuddannelsen

Førstehjælp  –  12 timer

Foræres gratis af vor forening

Inden eller i starten af akupunktur-uddannelsen skal i selv søger for at have deltaget i

* Psykologi  –  50 timer

* Anatomi, fysiologi, sygdomslære  –  300 timer, som kan købe via our online E-learning program via Pons, af Kjeld Bruun. Denmarks bedste og mest berømte forfatter i faget.

ELEVER BEHERSKER FØLGENDE

 

Pulsdiagnose

Garanti for at elever behersker pulsdiagnose. Elever kan med Klassisk
pulsdiagnose vælge specifikke akupunkturpunkter ud fra pulsdiagnosen alene.
Pulsdiagnosen leder til meningsfulde råd til selvhjælp, som skaber terapeutisk
samarbejde, forbedrer resultater og opfylder patienters forventninger.

Tungediagnose

Garanti for at elever behersker tungediagnose og kan anvende
tungediagnose til både kendte og ikke beskrevne ubalancer og sygdomme.

Ansigtsdiagnose

Garanti for at elever med ansigtsdiagnose både kan definere den
arvelige tendens til sygdom, ubalancer og svaghed og de ubalancer livsstilen kan medføre.

Akupunktur

* Garanti for at elever kan anvende Klassisk Akupunktur og forstå
akupunkturens fysiologi og filosofi bygget på Universets fysiske love i henholdsvis til.

* to dimensioner (Yin og Yang),  * tre dimensioner (Yin, Yang, Qi), * fire dimensioner
(kompasretningerne nord, syd, øst, vest), * fem dimensioner (de fem elementer Træ, Ild, Jord, Metal, Vand), * seks dimensioner (de seks meridianer), * syv dimensioner (de syv emotioner) og * otte dimensioner (de otte ekstraordinære meridianer).

Smertebehandling

Garanti for at elever kan differentiere imellem smerter. Muskulo-skeltale smerter, nocicpetive smerter og dissociative smerter. Ekspertviden til årsagsbehandling. Introduktion til symptombehandling af smerteområder som f.eks.
Master Tung og Dr. Tan- metoderne.

Traumer

Garanti for at elever får ekspertviden, individuel mesterlære og skærpet
indlevelse i traumebehandling gennem praktik. Uddannelse fokuserer først og fremmest på baggrunden for, hvorfor kroppen er forhindret i at helbrede sig selv. Uddannelse giver ekspertviden i at undgå re-traumatisering. Traumebehandling er kun gennem en fysisk tilgang.

Mødet med patienter

Elever står stærkt i mødet med patienter og får samme succes som deres lærer. Elever kan sætte livshistorien i perspektiv med henvendelses-årsagerne.
Vi behandler ikke ubalancer eller sygdomme. Vi behandler mennesker med livshistorier, der har skabt sygdomme og ubalancer. På uddannelsen kan elever medbringe de tungeste patienter, fordi de møder succesfulde lærere.

 

Vi er godkendt af Praktiserende Akupunktører foreningen ( PA), der godkender til at undervise i klassisk kinesisk akupunktur i Danmark på det højt internationalt niveau. Kun elever fra PA kan blive optaget i brancheforeningen PA.

Vi er også godkendt af

* Dansk Akkrediteringsinstitution hvilket giver ECTS points på eksamensbeviset.

* Sundhedsstyrelsen for patientsikkerhed

* ETCMA - The European Traditional Chinese Medicine Association

* Sygeforsikringen Danmark

* Alle danske forsikringsselskaber giver tilskud til akupunktur.

 

Læse mere om de mange experter vi samarbejder med under uddannelsen, som alle har mange års erfaring og succes i praksis.

 

Undervisningen og materialet er gennemarbejdet, konkret, konkluderende og klart.

Vi benytter mere end sort-hvide bøger. Vi har udarbejdet spændende farve- og billedrige PowerPoints til hver lektion for at indlære faget lettere. Det er en stor fordel ved evt. ordblindhed.

VI STØTTER DIG, TIL DU ER I MÅL

©2020 NEWM BY NY-ENERGI & WORLD MEDICINE